مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور پیگیری، وصول مطالبات و نماینده بانک در دفاتر اسناد رسمی 1397/11/24 رجوع به آگهی
واگذاری امور پیگیری، وصول مطالبات و نماینده بانک در دفاتر اسناد رسمی 1397/11/23 رجوع به آگهی
خرید تعداد 200.000 عدد برچسب غیر فعال FRID شخصی سازی شده به همراه چاپ 1397/11/02 1397/11/13
خرید تعداد 200.000 عدد برچسب غیر فعال RFID شخصی سازی شده به همراه چاپ 1397/11/02 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به عملیات تهیه، تامین مصالح و ساخت و نصب و اجرای عملیات رشته های ابنیه، برق، مکان... 1397/11/02 رجوع به آگهی
اجرای پروژه های ایجاد زیرساخت های معماری داده 1397/11/02 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به عملیات تهیه، تامین مصالح و ساخت و نصب و اجرای عملیات رشته های ابنیه، برق ، مکا... 1397/11/02 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به عملیات تهیه، تامین مصالح و ساخت و نصب و اجرای عملیات رشته های ابنیه، برق، مکان... 1397/11/02 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به عملیات تهیه، تامین مصالح و ساخت و نصب و اجرای عملیات رشته های ابنیه، برق، مکان... 1397/11/02 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به تهیه، اجرا، نصب و راه اندازی عملیات رشته های ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی پست... 1397/11/02 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 272