مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره تعداد 40 دستگاه خودروی شخصی با راننده دارای مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک 1398/09/17 رجوع به آگهی
اجاره تعداد 40 دستگاه خودروی شخصی با راننده دارای مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک 1398/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری امور پشتیبانی دو سالانه ، سرویس و نگهداری ، همراه با تأمین قطعات ید... 1398/09/14 1398/09/20
واگذاری امور مربوط به مانیتورینگ و پشتیبانی کانال‌ها و سوئیچ و کلیه پایانه ها و درگاههای مرتبط با ب... 1398/09/14 1398/09/20
واگذاری امور پشتیبانی دو سالانه، سرویس و نگهداری، همراه با تامین قطعات یدکی (به هزینه شرکت) تجهیزات... 1398/09/14 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به مانیتورینگ و پشتیبانی کانال ها و سوئیچ و کلیه پایانه ها و درگاه های مرتبط با ب... 1398/09/14 رجوع به آگهی
واگذاری امور پشتیبانی دو سالانه، سرویس و نگهداری، همراه با تامین قطعات یدکی (به هزینه شرکت) تجهیزات... 1398/09/13 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به مانیتورینگ و پشتیبانی کانال ها و سوئیچ و کلیه پایانه ها و درگاه های مرتبط با ب... 1398/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید خدمات ارسال و دریافت دو میلیارد پیام کوتاه 1398/08/30 1398/09/07
خرید خدمات ارسال و دریافت پیام کوتاه به تعداد 2.000.000.000 پیامک 1398/08/30 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 283