مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید خدمات ارسال و دریافت پیام کوتاه به تعداد 2.000.000.000 پیامک 1398/08/29 رجوع به آگهی
شناسایی پیمانکاران توانمند و دارای تجربه در خصوص سیستم جامع تجهیز و پشتیبانی بانک 1398/08/28 رجوع به آگهی
شناسایی پیمانکاران توانمند و دارای تجربه در خصوص سیستم جامع تجهیز و پشتیبانی بانک 1398/08/27 رجوع به آگهی
برون سپاری یکساله امورنظارت ومانیتورینگ وپشتیبانی زیرساختهایITبامشخصات 1398/08/23 1398/09/02
واگذاری امور مربوط به ارائه خدمات نظارت و پشتیبانی زیرساخت های IT 1398/08/23 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به ارائه خدمات نظارت و پشتیبانی زیرساخت های IT 1398/08/22 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری امورسرویس،نگهداری وپشتیبانی تجهیزاتUPSوباتری های آن طبق اسناد مناقص... 1398/08/19 1398/08/26
واگذاری امور مربوط به سرویس، نگهداری و پشتیبانی تجهیزات برق بدون وقفه UPS و باتری های مربوط به آن در... 1398/08/19 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به سرویس، نگهداری و پشتیبانی تجهیزات برق بدون وقفه UPS و باتری های مربوط به آن 1398/08/18 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای چاپ وصحافی 200.000 (دویست هزار) جلد گاه شمار رومیزی سال 99 در قالب یک طرح... 1398/08/01 1398/08/14
صفحه 5 از 283