مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید زیرساخت نرم افزاری هویت سنجی و مدیریت کنترل دسترسی کاربران IAM طبق اسن... 1399/02/13
خرید زیرساخت نرم افزاری هویت سنجی و مدیریت کنترل دسترسی کاربران IAM 1399/02/03 رجوع به آگهی
خرید زیرساخت نرم افزاری هویت سنجی و مدیریت کنترل دسترسی کاربران IAM 1399/02/02 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ، نصب ، راه اندازی و عملیاتی نمودن تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری یک... 1398/12/27 1399/01/20
خرید ، نصب ، راه اندازی، آموزش و عملیاتی نمودن و پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری یک دستگاه... 1398/12/26 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری عملیات اجرایی توسعه شعبه مرکزی سیرجان واقع در شهر کرمان 1398/12/25 1399/01/20
خرید ، نصب ، راه اندازی، آموزش و عملیاتی نمودن و پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری یک دستگاه... 1398/12/25 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات اجرایی توسعه بنای شعبه مرکزی 1398/12/25 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات اجرایی توسعه بنا 1398/12/24 رجوع به آگهی
خرید، نصب و راه اندازی و بهره برداری سامانه نظارت و ممیزی کاربران ارشد privileged access management 1398/12/19 1398/12/26
صفحه 9 از 294