مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری مسیر و شبکه توزیع و نصب انشعابات گاز 4 روستا 1400/11/01 1400/11/06
مناقصه واگذاری مسیر و شبکه توزیع و نصب انشعابات گاز 4 روستا 1400/10/28 1400/11/06
مناقصه مسیر و شبکه توزیع و نصب انشعابات گاز 1400/10/28 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیر و پرو 14000 کنتور دیافراگمی 1400/10/13 رجوع به آگهی
مناقصه تأمین خدمات نیروی انسانی در بخش امداد، گازبان، بازبین و ... 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه گازرسانی به صنایع ، خط تغذیه ، توسعه شبکه و نصب انشعابات گاز شهرها و روستاها 1400/10/07 1400/10/13
مناقصه تعمیر و پرو 7150 رگلاتور دیافراگمی 1400/10/06 1400/10/15
مناقصه واگذاری تعمیر و پرو 7150 رگلاتور دیافراگمی 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تعمیر و پرو 7150 رگلاتور دیافراگمی 1400/09/29 رجوع به آگهی
مناقصه گازرسانی به صنایع،خط تغذیه،توسعه شبکه و نصب انشعابات گاز شهرها و روستاها 1400/09/28 رجوع به آگهی
مناقصه گازرسانی به صنایع 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خدمات تعمیرات،نصب انشعابات و تجهیزات شهرهای گرگان،سرخنکلاته و جلین و روستاهای تابعه 1400/09/15 1400/09/21
مناقصه واگذاری خدمات بهره برداری ( تعمیر و نگهداری و ساخت و نصب علمک و نصب کنتور و رگلاتور) 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات بهره برداری ( تعمیر و نگهداری و ساخت و نصب علمک و نصب کنتور و رگلاتور) 1400/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه کنتور دیافراگمی 1400/09/07 1400/09/13
مناقصه تعمیر و پرو 1400 کنتور دیافراگمی 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه خط تغذیه و مسیر و شبکه توزیع و نصب انشعابات گاز و اجرای دیوار ، محوطه سازی و روشنایی ایستگاه cps/tbs 1400/09/01 1400/09/06
مناقصه تعمیر و پرو 1400 کنتور دیافراگمی در سطح استان 1400/08/30 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیر و پرو 1400 کنتور دیافراگمی 1400/08/27 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه مصالح و اجرای دیوار ، محوطه سازی و احداث اطاقک ایستگاه TBSو ایستگاه TBS/CPS 1400/08/23 1400/08/29
صفحه 1 از 74