کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7405724 مناقصه گازرسانی به صنایع ،خط تغذیه ، توسعه شبکه و نصب انشعابات گاز شهرها و روستاها استان گلستان 1402/09/14 1402/09/25
7395370 مناقصه گازرسانی به صنایع ،خط تغذیه ، توسعه شبکه و نصب انشعابات گاز شهرها و روستاها استان گلستان 1402/09/12 1402/09/18
7393636 مناقصه خرید تامین اقلام و تولید 6 عدد ایستگاه تقلیل فشار گاز استان گلستان 1402/09/11 1402/09/18
7386277 مناقصه خرید تامین اقلام و تولید 6 عدد ایستگاه تقلیل فشار گاز استان گلستان 1402/09/08 1402/09/18
7369081 مناقصه کنتورخوانی و توزیع موردی و بازبین مشترکین و وصول مطالبات در سطح شهرها و روستاهای استان استان گلستان 1402/09/05 1402/09/12
7361243 مناقصه تامین خدمات در بخش های کنتور خوانی و توزیع موردی و بازبین مشترکین و وصول مطالبات در سطح شهرها و روستاها استان گلستان 1402/09/01 رجوع به آگهی
7355991 مناقصه تامین خدمات در بخش های کنتور خوانی و توزیع موردی و بازبین مشترکین و وصول مطالبات در سطح شهرها و روستاهای استان استان گلستان 1402/08/30 رجوع به آگهی
7353975 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خدمات امداد و مجتمع های گازبانی ، گازبین و بازبین شهرستانهایگرگان ،کردکوی ،بندرترکمن ،بندرگز،گمیشان ،علی آب استان گلستان 1402/08/29 1402/09/04
7349707 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تامین پوشش بیمه تمام خطر تاسیسات و تجهیزات گازدار و مسئولیت مدنی شرکت گاز استان گلستان استان گلستان 1402/08/28 1402/09/04
7347435 مناقصه تامین خدمات در بخش های کنتور خوانی و توزیع موردی و بازبین مشترکین و وصول مطالبات در سطح شهرها و روستاهای استان استان گلستان 1402/08/28 رجوع به آگهی
7346130 مناقصه تامین خدمات در بخش های کنتور خوانی و توزیع موردی و بازبین مشترکین و وصول مطالبات استان گلستان 1402/08/28 1402/09/05
7300449 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید ، نصب و راه اندازی سامانه حفاظت الکترونیک ادارات گازرسانی مرکز استان گلستان استان گلستان 1402/08/22 1402/08/27
7296819 مناقصه واگذاری امداد، مجتمع های گازبانی، بازبین تعمیرات، گازبان شهرستان ها استان گلستان 1402/08/22 رجوع به آگهی
7281325 مناقصه سیستم حفاظت الکترونیک مرکز استان استان گلستان 1402/08/17 1402/08/23
7162174 مناقصه خرید کنتور توربینی در سایزهای 2 الی 3 اینچ استان گلستان 1402/07/16 1402/07/22
7153186 مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی شرکت گاز استان گلستان استان گلستان 1402/07/12 1402/07/19
7117127 مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی استان گلستان 1402/07/10 1402/07/19
7096327 مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی استان گلستان 1402/07/08 1402/07/19
7095968 مناقصه خرید کنتور توربینی استان گلستان 1402/07/08 1402/07/15
7089783 مناقصه خرید کنتور توربینی استان گلستان 1402/07/05 1402/07/15
صفحه 1 از 87