مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تعمیر، سرویس و سیم پیچی مجدد روتورهای ژنراتور نیروگاه گازی ری در تیپ های مختلف 1397/12/25 1397/12/28
واگذاری تعمیر، سرویس و سیم پیچی مجدد روتورهای ژنراتور نیروگاه گازی در تیپ های مختلف 1397/12/22 1397/12/28
واگذاری خرید تعداد 10100 عدد از انواع فیلترهای صنعتی 1397/12/20 1397/12/25
واگذاری خرید تعداد 10100 عدد از انواع فیلترهای صنعتی مورد نیاز 1397/12/18 رجوع به آگهی
خرید قطعات RI روتور توربین گازی میتسوبیشی MW701B 1397/12/13 1397/12/25
خرید قطعات RI روتور توربین گازی میتسوبیشی MW701B 1397/12/11 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات تامین نیروی انسانی بخش فنی، اداری، آبدارخانه، خدمات و نظافت مورد نیاز 1397/12/06 1397/12/11
واگذاری انجام خدمات تامین نیروی انسانی بخش فنی، اداری، آبدارخانه، خدمات و نظافت مورد نیاز 1397/12/04 1397/12/11
انجام خدمات پرورش, توسعه و نگهداری فضای سبز به صورت مستمر و غیر مستمر شامل چمن, گیاه پوششی, گل, درخت... 1397/11/29 رجوع به آگهی
انجام خدمات پرورش, توسعه و نگهداری فضای سبز به صورت مستمر و غیر مستمر شامل چمن, گیاه پوششی, گل, درخت... 1397/11/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 33