مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید قطعات RI روتور توربین گازی میتسوبیشی MW701B 1398/01/28 1398/02/04
واگذاری خرید تعداد 10100 عدد از انواع فیلترهای صنعتی 1398/01/26 1398/01/31
واگذاری تعمیر، سرویس و سیم پیچی مجدد روتورهای ژنراتور نیروگاه گازی ری در تیپ های مختلف 1398/01/26 رجوع به آگهی
واگذاری خرید تعداد 10100 عدد از انواع فیلترهای صنعتی 1398/01/24 1398/01/31
واگذاری تعمیر، سرویس و سیم پیچی مجدد روتورهای ژنراتور نیروگاه گازی ری در تیپ های مختلف 1398/01/24 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات تامین سرویس های موردی کارکنان (آژانس) مورد نیاز خود 1398/01/19 1398/01/21
واگذاری انجام خدمات تامین سرویس های موردی کارکنان (آژانس) مورد نیاز خود 1398/01/17 1398/01/21
واگذاری تعمیر، سرویس و سیم پیچی مجدد روتورهای ژنراتور نیروگاه گازی ری در تیپ های مختلف 1397/12/25 1397/12/28
واگذاری تعمیر، سرویس و سیم پیچی مجدد روتورهای ژنراتور نیروگاه گازی در تیپ های مختلف 1397/12/22 1397/12/28
واگذاری خرید تعداد 10100 عدد از انواع فیلترهای صنعتی 1397/12/20 1397/12/25
صفحه 7 از 40