مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری 18 کیلومتر شبکه و 500 انشعاب 1387/09/24 1387/10/09
واگذاری 18 کیلومتر شبکه و 500 انشعاب آبادان 1387/09/21 1387/10/06
واگذاری نصب 600 انشعاب در بندر 1387/09/21 1387/10/05
خرید تعداد یک عدد شیر توپی 1387/09/21 1387/10/05
خرید سه دستگاه کنتورهای توربینی 1387/09/21 1387/10/05
خرید تعداد 50 عدد شیرهای توپی 1387/09/21 1387/10/05
واگذاری احداث ساختمان امور مشترکین 1387/09/21 1387/10/05
خرید 50 عدد شیرهای توپی 1387/09/20 1387/10/05
واگذاری 1300 متر شبکه گذاری و 200 انشعاب پراکنده 1387/09/18 1387/10/03
واگذاری پروژه احداث 6 کیلومتر خط نیروگاه 1387/09/18 1387/10/03
صفحه 444 از 477