مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تعویض 120 عدد شیر حوضچه و تبدیل آنها به مدفون 1398/04/15 رجوع به آگهی
تبدیل و تعویض 152 شیر شبکه توزیع(تبدیل 102 عدد شیر حوضچه ای به مدفون و تعویض 50 عدد شیر مدفون معیوب) 1398/04/15 رجوع به آگهی
80 کیلومتر خط تغذیه و شبکه و نصب 2000 عدد انشعاب 1398/04/15 رجوع به آگهی
پیکرانی و تست هیدرواستاتیک خط 12 اینچ 1398/04/12 رجوع به آگهی
تبدیل و تعویض 152 شیر شبکه توزیع(تبدیل 102 عدد شیر حوضچه ای به مدفون و تعویض 50 عدد شیر مدفون معیوب) 1398/04/12 رجوع به آگهی
80 کیلومتر خط تغذیه و شبکه و نصب 2000 عدد انشعاب 1398/04/12 رجوع به آگهی
واگذاری تعویض 120 عدد شیر حوضچه و تبدیل آنها به مدفون در واحد بهره برداری و تعمیرات منطقه 1398/04/12 رجوع به آگهی
1200 متر شبکه گذاری 1398/04/12 رجوع به آگهی
فراخوان خرید 20000 عدد شیر زرد یک بعد از رگولاتور 1398/04/11 رجوع به آگهی
خرید 20.000 عدد شیر دیواری قبل از رگولاتور 3/4" 1398/04/11 رجوع به آگهی
صفحه 8 از 453