مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خدمات نگهداری و بهبود فضای سبز و نظافت اماکن 1396/11/16 1396/12/09
واگذاری خدمات تعمیر و نگهداری کارهای مستغلاتی 1396/11/16 1396/12/09
خدمات نگهداری و بهبود فضای سبز و نظافت اماکن خود 1396/11/14 1396/12/09
انجام خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان و اداره رستوران ها 1396/11/14 1396/12/09
یک دستگاه پکیج کامل سیستم میترینگ اورفیسی گاز 1396/11/10 رجوع به آگهی
خرید ماده شیمیایی سولفید هیدروژن H2S SCAVENGER 1396/05/07 رجوع به آگهی
خرید ماده شیمیایی سولفید هیدروژن 1396/05/04 رجوع به آگهی
خرید ماده شیمیایی جاذب سولفیدهیدروژن H2S SCAVENGER 1396/05/02 رجوع به آگهی
انجام خدمات نگهبانی 1396/04/12 1396/05/04
انجام خدمات عمومی و پشتیبانی 1396/04/12 1396/05/11
صفحه 5 از 81