مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خدمات حمل و نقل مناقصه عمومی 1396/03/06 1396/04/04
یک دستگاه پکیج کامل سیستم میترینگ 1396/01/26 رجوع به آگهی
یک دستگاه پکیج کامل سیستم میترینگ اورفیسی گاز 1396/01/23 رجوع به آگهی
یک دستگاه پکیج کامل سیستم میترینگ اورفیسی گاز 1396/01/21 رجوع به آگهی
خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان و اداره رستوران 1395/11/17 رجوع به آگهی
خدمات نگهداری، بهبود فضای سبز و نظافت اماکن 1395/11/14 1395/12/11
خدمات نگهداری، بهبود فضای سبز و نظافت اماکن 1395/11/13 1395/12/11
خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان و اداره رستوران های خود 1395/10/27 رجوع به آگهی
خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان 1395/10/22 رجوع به آگهی
خرید سیل تیوب و اسکاف بند مخازن سقف شناور (ساخت داخل) 1395/10/18 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 79