مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید 7 دستگاه HSM 1400/09/17 1400/10/09
مناقصه خرید دستگاه هایدرانت 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات سخت افزاری ساختمان های ستادی 1400/09/02 1400/09/24
مناقصه خرید ست بارنامه سه نسخه ای 1400/08/20 1400/09/11
مناقصه حجمی انبار و سوختگیری 1400/08/17 1400/08/19
مناقصه حمل سوخت به جزایر 1400/08/16 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 12 دستگاه سرور HP 1400/07/29 1400/08/22
مناقصه خدمات سرویس، نگهداری، پشتیبانی و تعمیرات سامانه هوشمند سوخت 1400/07/20 1400/07/26
مناقصه خدمات سرویس، نگهداری، پشتیبانی و تعمیرات سامانه هوشمند سوخت 1400/07/18 1400/08/10
مناقصه واگذاری حمل بنزین 1400/07/12 1400/07/24
مناقصه چاپ ست بارنامه سه نسخه ای و پروانه ورود به انبار 1400/07/03 1400/07/10
مناقصه خرید بازوی بارگیری 1400/06/31 1400/07/24
مناقصه چاپ 12 میلیون ست بارنامه سه نسخه ای و پروانه ورود به انبار 1400/06/31 1400/07/10
مناقصه خرید 40 دستگاه میتر 4 اینچ و 40 دستگاه شماره انداز دیجیتال 1400/06/28 1400/07/20
مناقصه قرارداد واگذاری امور اجرایی جایگاه 1400/06/11 1400/06/13
مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان 1400/06/07 1400/06/11
مناقصه خرید 155 دستگاه رایانه 1400/05/23 1400/06/04
مناقصه پلمپ سیم بکسلی 1400/05/19 1400/06/02
مناقصه واگذاری خدمات خودروهای استیجاری 1400/05/10 1400/05/17
مناقصه فراخوان مشاور طراحی شبکه پایش آب های زیرزمینی در انبارهای نفت 1400/04/28 1400/05/02
صفحه 1 از 14