مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید, حمل و نصب و راه اندازی پیش سرد کشتارگاه نیمه صنعتی با ظرفیت 500 لاشه گوسفندی - 100 لاشه گاوی 1397/12/22 رجوع به آگهی
خرید, حمل و نصب و راه اندازی پیش سرد کشتارگاه نیمه صنعتی با ظرفیت 500 لاشه گوسفندی - 100 لاشه گاوی 1397/12/22 رجوع به آگهی
خرید, حمل و نصب و راه اندازی پیش سرد کشتارگاه نیمه صنعتی با ظرفیت 500 لاشه گوسفندی - 100 لاشه گاوی 1397/12/22 رجوع به آگهی
بهره برداری از جایگاه های سوخت CNG 1397/12/21 رجوع به آگهی
خرید, حمل و نصب و راه اندازی پیش سرد کشتارگاه نیمه صنعتی با ظرفیت 500 لاشه گوسفندی - 100 لاشه گاوی 1397/12/06 رجوع به آگهی
بهره برداری از جایگاه CNG 1397/12/04 رجوع به آگهی
بهره برداری از جایگاه های سوخت CNG 1397/10/15 رجوع به آگهی
آسفالت معابر سطح شهر - تکمیل پارک 1397/10/08 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه های تکمیل تپه، تکمیل باغ، بهسازی بخشی از تقاطع غیر همسطح ورودی شهرک و ... 1397/09/17 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه های تکمیل تپه و تکمیل باغ و آسفالت معابر سطح شهر و تکمیل پارک و بهسازی بخشی از تقاطع غ... 1397/08/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 44