مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری پروژه های عمرانی اجرای ساماندهی و توسعه پارک فدک، اجرای خاکریزی (خاک زراعی) 1400/10/25 1400/10/25
مناقصه واگذاری اجرای خاکبرداری ، خاکریزی، زیرسازی و آسفالت و جدول حاشیه فضای سبز بلوار 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه خاکبرداری،خاکریزی،زیرسازی ، آسفالت و جدول 1400/10/19 1400/10/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساماندهی و توسعه پارک فدک 1400/10/19 1400/10/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و نصب علائم رانندگی و تابلوی اماکن فرهنگی و گردشگری 1400/10/19 1400/10/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای جاده حدفاصل پل شهرک 1400/10/19 1400/10/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح جداول سطح شهر 1400/10/19 1400/10/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای رنگ آمیزی جداول و بلوار های سطح شهر 1400/10/19 1400/10/25
مناقصه اجرای کفپوش رنگی بتنی زیر پل 1400/10/19 1400/10/25
مناقصه اجرای خاکریزی (خاک زراعی)تپه 1400/10/19 1400/10/25
مناقصه واگذاری اجرای خاکبرداری ، خاکریزی، زیرسازی و آسفالت و جدول حاشیه فضای سبز بلوار 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه های عمرانی اجرای ساماندهی و توسعه پارک 1400/10/19 1400/10/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای سنگ قلوه تزئینی روی دیوار سنگی 1400/10/19 1400/10/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای روکش آسفالت سطح شهر 1400/10/19 1400/10/25
مناقصه کارگزار وصول مطالبات 1400/10/05 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری وصول مطالبات معوق غیر قابل دسترس خود را اعم از اسناد برگشتی، مطالبات از دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی، اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی 1400/09/30 رجوع به آگهی
مناقصه کارگزار وصول مطالبات 1400/09/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای کفپوش رنگی بتنی زیر پل و رنگ آمیزی جداول وبلوارهای سطح شهر 1400/09/28 1400/09/28
مناقصه واگذاری پروژه های عمرانی اجرای دیوار سنگی، کفپوش و جدول تپه چغا، اجرای کفپوش بتنی پیاده رو جدول و دیوار سنگی حاشیه کمربندی، اجرای رنگ آمیزی و خط کشی معابر سطح شهر، تهیه و اجرای تجهیزات چراغ راه... 1400/09/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای کفپوش رنگی بتنی زیر پل شهدای دانش آموز و رنگ آمیزی جداول وبلوارهای سطح شهر 1400/09/22 1400/09/28
صفحه 1 از 34