کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7256453 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات خدمات شهری منطقه دو بخشی از منطقه یک و ناحیه شهید کشوری شهرداری بروجرد استان لرستان 1402/08/09 1402/08/14
7185996 مناقصه انجام امور تعمیرات ، بهسازی و نماسازی ساختمان استان لرستان 1402/07/19 1402/07/19
7153649 مناقصه اجرای پروژه ساخت المان و محوطه سازی میدان استان لرستان 1402/07/13 1402/07/19
7153542 مناقصه بهسازی و نماسازی ساختمان شورای اسلامی استان لرستان 1402/07/13 1402/07/19
7151026 مناقصه بهسازی و نماسازی ساختمان شورای اسلامی شهر استان لرستان 1402/07/12 1402/07/19
7140637 مناقصه اجرای پروژه ساخت المان و محوطه سازی میدان استان لرستان 1402/07/12 1402/07/19
7068651 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات تخریب سنگ تپه چغا استان لرستان 1402/07/01 1402/07/08
7040822 مناقصه انجام امور تعمیرات ، بهسازی و نماسازی ساختمان شورای اسلامی استان لرستان 1402/06/21 1402/06/27
7040810 مناقصه محوطه سازی بیشه و پارک استان لرستان 1402/06/21 1402/06/27
7040807 مناقصه واگذاری اجرای پروژه ساخت المان و محوطه سازی میدان استان مرکزی 1402/06/21 1402/06/27
7034552 مناقصه اجرای پروژه ساخت المان و محوطه سازی میدان استان لرستان 1402/06/20 1402/06/27
7034538 مناقصه اجرای محوطه سازی بیشه و پارک کودکان استان لرستان 1402/06/20 1402/06/27
7034521 مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و نماسازی ساختمان شورای اسلامی شهر استان لرستان 1402/06/20 1402/06/27
6983633 مناقصه تامین روشنایی مطلوب تپه شهدای گمنام استان لرستان 1402/06/11 1402/06/11
6958268 مناقصه تامین روشنایی استان لرستان 1402/06/04 1402/06/11
6957300 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجرای پروژه روشنایی (برج نوری،پایه چراغ و کابل)تپه شهدای گمنام استان لرستان 1402/06/04 1402/06/11
6929053 مناقصه واگذاری اجرای پروژه ساخت المان و محوطه سازی میدان استان مرکزی 1402/05/29 رجوع به آگهی
6925167 مناقصه اجرای پروژه ساخت المان و محوطه سازی استان لرستان 1402/05/28 1402/06/04
6902346 مناقصه خرید، حمل و بارگیری 15215 تن ماسه شکسته کوهی همراه با حمل وتخلیه در کارخانه آسفالت استان لرستان 1402/05/22 رجوع به آگهی
6869036 مناقصه تجدید مناقصه خرید ، حمل ، بارگیری و تخلیه15215 تن ماسه شکسته کوهی در کارخانه آسفالت استان لرستان 1402/05/14 1402/05/21
صفحه 1 از 46