مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین خودروهای استیجاری با راننده 1398/09/12 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات حسابرسی 1398/09/11 رجوع به آگهی
تامین خودروهای استیجاری با راننده 1398/09/05 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای آسفالت معابر سطح شهر 1398/08/26 1398/08/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت سطح شهر 1398/08/21 1398/08/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت سطح شهر 1398/08/21 1398/08/25
واگذاری اجرای آسفالت معابر سطح شهر 1398/08/21 رجوع به آگهی
خاکبرداری زیرسازی و جدول ـ اجرای دیوار سنگی 1398/08/16 1398/08/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای دیوار سنگی 1398/08/09 1398/08/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای خاکبرداری زیرسازی و جدول 1398/08/09 1398/08/16
صفحه 2 از 50