مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی نهر گلرود و دریاچه باغ فدک 1398/06/23 1398/07/07
بازسازی نهر و تعمیر و بازسازی پلهای سطح شهر و .... 1398/06/20 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه برنامه مطالعاتی مدیریت، دفع و هدایت آبهای سطحی شهر 1398/06/03 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه طرح مطالعاتی حمل و نقل ترافیک شهری 1398/06/03 رجوع به آگهی
بهسازی نهر و ... 1398/05/08 رجوع به آگهی
بهسازی نهر 1398/05/02 رجوع به آگهی
واگذاری کلیه خدمات رفع سد معبر، جلوگیری از ساخت و سازه های غیر مجاز و جمع آوری متکدیان سطح شهر 1398/05/02 رجوع به آگهی
کلیه امورات مربوط به نگهبانی و حفاظت فیزیکی محیط های مرتبط با شهرداری 1398/05/02 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از جایگاه های سوخت CNG 1398/04/22 رجوع به آگهی
واگذاری کلیه امورات مربوط به نگهبانی و حفاظت فیزیکی محیط های مرتبط 1398/04/15 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 50