مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
کلیه امورات مربوط به نگهبانی و حفاظت فیزیکی محیط های مرتبط با شهرداری 1398/05/02 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از جایگاه های سوخت CNG 1398/04/22 رجوع به آگهی
واگذاری کلیه امورات مربوط به نگهبانی و حفاظت فیزیکی محیط های مرتبط 1398/04/15 رجوع به آگهی
واگذاری کلیه خدمات رفع سدمعبر، جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز و جمع آوری متکدیان سطح شهر 1398/04/15 رجوع به آگهی
تهیه طرح تفضیلی حمل و نقل ترافیک شهری 1398/04/10 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه برنامه مطالعاتی مدیریت، دفع و هدایت آبهای سطحی شهر 1398/04/09 رجوع به آگهی
تهیه طرح تفضیلی حمل و نقل ترافیک شهری 1398/04/03 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه برنامه مطالعاتی مدیریت، دفع و هدایت آبهای سطحی شهر 1398/04/01 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای آسفالت معابر سطح شهر 1398/03/08 رجوع به آگهی
چاپ بنر و نصب داربست فلزی 1398/02/24 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 51