کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7409945 مناقصه ادامه عملیات عمرانی مسجد استان مرکزی 1402/09/15 1402/09/23
7407272 مناقصه عمومی یک مرحله ای ادامه عملیات عمرانی استان مرکزی 1402/09/15 1402/09/23
7405032 مناقصه واگذاری اجرای کانال جهت دفع آبهای سطحی استان مرکزی 1402/09/14 1402/09/30
7392548 مناقصه عمومی یک مرحله ای خریدتجهیزات دوربین پایش تصویری استان مرکزی 1402/09/11 1402/09/16
7390617 مناقصه خرید تجهیزات دوربین پایش تصویری استان مرکزی 1402/09/11 1402/09/16
7388928 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای دستگاه پاکیزه ساز(اجرا با مصالح) استان مرکزی 1402/09/09 1402/09/14
7388578 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امورخدماتی وعمرانی شهرداری استان مرکزی 1402/09/09 1402/09/16
7382808 مناقصه ادامه عملیات عمرانی مسجد استان مرکزی 1402/09/08 1402/09/23
7379578 مناقصه خدمات عمرانی پروژه های سطح شهر استان مرکزی 1402/09/07 1402/09/15
7375350 مناقصه اجرای دستگاه پاکیزه ساز استان مرکزی 1402/09/06 1402/09/14
7365777 مناقصه خرید تجهیزات دوربین پایش تصویری استان مرکزی 1402/09/04 1402/09/16
7355752 مناقصه خدمات عمرانی پروژه های سطح شهر استان مرکزی 1402/08/30 1402/09/15
7351795 مناقصه اجرای دستگاه پاکیزه ساز استان مرکزی 1402/08/29 1402/09/14
7279975 مناقصه خرید دستگاه راک اند راک استان مرکزی 1402/08/16 1402/08/23
7278479 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه راک اند راک استان مرکزی 1402/08/16 1402/08/23
7264990 مناقصه واگذاری عملیات عمرانی استان مرکزی 1402/08/13 1402/08/18
7263848 مناقصه عمومی یک مرحله ای ادامه عملیات عمرانی مسجد استان مرکزی 1402/08/13 1402/08/18
7263801 مناقصه تهیه ونصب پوشش بادبندکامپوزیت بادبندهای ساختمان جدید شهرداری استان مرکزی 1402/08/13 1402/08/18
7263621 مناقصه تهیه و نصب پوشش بادبند کامپوزیت استان مرکزی 1402/08/13 1402/08/18
7257639 مناقصه خرید رنگ جدولی ، ترافیکی ، روغنی و تینر استان مرکزی 1402/08/10 1402/08/17
صفحه 1 از 70