کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7406871 مناقصه اجاره 24 دستگاه واگن 4 تخته مسافری پلور سبز استان تهران 1402/09/14 رجوع به آگهی
7406077 مناقصه واگذاری اجاره 24 دستگاه واگن 4 تخته مسافری استان تهران 1402/09/14 1402/09/21
7405716 مناقصه تعمیرات اساسی انواع واگنهای باری استان تهران، استان هرمزگان، استان کرمان 1402/09/14 1402/09/18
7405244 مناقصه تعمیرات اساسی انواع واگنهای باری سازمان قطار نجات ، زیر بومی ، اداری و واگنهای رمپ استان تهران، استان هرمزگان، استان کرمان 1402/09/14 1402/09/18
7401151 مناقصه تعمیرات اساسی انواع واگنهای باری سازمان قطار نجات ، زیر بومی ، اداری و واگنهای رمپ، ادارات کل راه آهن استان تهران، استان هرمزگان، استان کرمان 1402/09/13 1402/09/18
7368471 مناقصه تعمیرات و بازسازی 23 رام ریل باس 4 سالنه استان تهران 1402/09/04 1402/09/06
7361172 مناقصه تثبیت فرونشست کیلومتر 232 تا 238 استان تهران 1402/09/01 1402/09/12
7350282 مناقصه راهبری واحد کمکهای اولیه کارخانجات و ساختمان استان تهران 1402/08/29 1402/09/11
7290569 مناقصه خرید خدمات مشاوره کارفرما در امور احداث خطوط فرعی و استفاده از تسهیلات ماده 12 به روش QCBS استان تهران 1402/08/20 1402/08/27
7284136 مناقصه خرید کفش ترمز کامپوزیت استان تهران 1402/08/17 1402/08/21
7284066 مناقصه تعمیرات اساسی انواع واگنهای باری سازمان قطار نجات ، زیر بومی ، اداری و واگنهای رمپ، ادارات کل راه آهن استان تهران، استان هرمزگان، استان کرمان 1402/08/17 1402/08/21
7283750 مناقصه تعمیرات اساسی انواع واگنهای باری سازمان قطار نجات ، زیر بومی ، اداری و واگنهای رمپ، ادارات کل راه آهن استان تهران، استان هرمزگان، استان کرمان 1402/08/17 1402/08/21
7275846 مناقصه خرید خدمت مشاوره تولید نرم افزار بلیت قطارهای حومه ای به روش کیفیت استان تهران 1402/08/15 1402/08/22
7268941 مناقصه واگذاری اجرای عملیات نگهداری و تعمیر خطوط و ابنیه فنی راه آهن استان تهران، استان فارس 1402/08/14 1402/08/22
7267533 مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیر خطوط و ابنیه فنی استان تهران 1402/08/14 1402/08/22
7267047 مناقصه عملیات نگهداری و تعمیر خطوط و ابنیه فنی به همراه 15 کیلومتر عملیات بهسازی خطوط استان تهران 1402/08/13 1402/08/16
7264255 مناقصه واگذاری ایاب و ذهاب و جابجایی کارکنان استان قزوین، استان قم، استان تهران ... 1402/08/13 1402/08/21
7263744 مناقصه خرید خدمات مشاوره کارفرما در امور احداث خطوط فرعی و استفاده از تسهیلات استان تهران 1402/08/13 1402/08/20
7258104 مناقصه تهیه و تامین 6000 قالب کفشک ترمز کامپوزیت جهت ایستگاه استان خراسان جنوبی 1402/08/10 1402/08/18
7256089 مناقصه خرید خدمات مشاوره کارفرما در امور احداث خطوط فرعی و استفاده از تسهیلات ماده 13 به روش QCBS استان تهران 1402/08/09 1402/08/20
صفحه 1 از 97