مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5989739 مناقصه تعمیر و بازسازی بدنه 75 دستگاه لکوموتیو GM و GE 1401/09/07 1401/09/12
5981594 مناقصه راهبری بهداری کارخانجات واحد کمکهای اولیه ساختمان 1401/09/05 1401/09/12
5964589 مناقصه تعمیرات و بازسازی تعداد 22 دستگاه لکوموتیو هیتاچی 1401/08/29 1401/09/08
5964132 مناقصه بیمه مکمل درمان کارکنان ؛ عمر و حوادث جمعی ، آتش سوزی 1401/08/29 1401/09/08
5960864 مناقصه تعمیرات اساسی انواع واگنهای باری 1401/08/28 رجوع به آگهی
5954723 مناقصه تعمیرات اساسی انواع واگنهای باری سازمان قطار 1401/08/25 1401/08/28
5952484 مناقصه واگذاری تعمیرات اساسی انواع واگن های باری سازمان قطار نجات، زبربومی، اداری و واگن های رمب، ادارات 1401/08/25 1401/08/28
5952242 مناقصه حمل فرآورده های نفتی (نفت گاز ) 1401/08/25 1401/09/02
5952092 مناقصه واگذاری تعمیرات اساسی انواع واگن های باری سازمان قطار نجات، زبربومی، اداری و واگن های رمب، ادارات کل راه آهن 1401/08/25 1401/08/28
5949951 مناقصه احداث دیوار ضامن 1401/08/24 1401/09/14
5948626 مناقصه خرید 6/000 عدد کفشک ترمز چدنی بزرگ 1401/08/24 1401/08/30
5948344 مناقصه تعمیرات اساسی انواع واگنهایی باری سازمان قطار نجات ، زیربومی ، اداری و واگنهای رمپ 1401/08/24 1401/08/28
5948064 مناقصه واگذاری تعمیرات اساسی انواع واگن های باری سازمان قطار نجات، زبربومی، اداری و واگن های رمب، ادارات 1401/08/24 1401/08/28
5944195 مناقصه خرید 6/000 عدد کفشک ترمز چدنی بزرگ 1401/08/23 1401/08/30
5943492 مناقصه احداث دیوار ضامن ایستگاه 1401/08/23 1401/09/14
5939783 مناقصه احداث سکوی تخلیه و بارگیری 1401/08/22 1401/08/30
5936148 مناقصه احداث سکوی تخلیه و بارگیری ایستگاه 1401/08/21 1401/08/30
5930510 مناقصه خرید تعداد 250000 قالب کفش ترمز چدنی کوچک 1401/08/18 1401/08/23
5927980 مناقصه رستوران 1401/08/17 1401/08/26
5925245 مناقصه خرید تعداد 250000 قالب کفش ترمز چدنی کوچک 1401/08/17 1401/08/23
صفحه 1 از 82