مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری راهبری سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان 1397/12/28 رجوع به آگهی
واگذاری راهبری خدمات پشتیبانی اداری و عمومی و سیستمهای مکانیزه 1397/12/28 رجوع به آگهی
سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان تاسیسات انبار نفت , سوختگیری هواپیمایی و تاسیسات گاز مایع سنگ بست 1397/12/28 رجوع به آگهی
واگذاری راهبری خدمات پشتیبانی اداری و عمومی و سیستمهای مکانیزه 1397/12/28 رجوع به آگهی
سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان تاسیسات انبار نفت , سوختگیری هواپیمایی و تاسیسات گاز مایع سنگ بست 1397/12/25 1398/01/07
واگذاری حجمی اداره امور عملیات تاسیسات انبار نفت 1397/12/21 1397/12/26
واگذاری حجمی اداره امور عملیات تاسیسات انبار نفت 1397/10/26 رجوع به آگهی
واگذاری حجمی اداره امور عملیات تاسیسات انبار نفت 1397/10/24 رجوع به آگهی
واگذاری حجمی اداره امور عملیات تاسیسات انبار نفت 1397/10/22 رجوع به آگهی
واگذاری حجمی اداره امور عملیات تاسیسات 1397/10/19 1397/10/22
صفحه 1 از 49