مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری حجمی اداره امور عملیات تاسیسات انبار نفت 1397/10/26 رجوع به آگهی
واگذاری حجمی اداره امور عملیات تاسیسات انبار نفت 1397/10/24 رجوع به آگهی
واگذاری حجمی اداره امور عملیات تاسیسات انبار نفت 1397/10/22 رجوع به آگهی
واگذاری حجمی اداره امور عملیات تاسیسات 1397/10/19 1397/10/22
واگذاری حجمی اداره امور عملیات تاسیسات گاز مایع سنگ بست 1397/10/01 رجوع به آگهی
واگذاری حجمی اداره امور عملیات تاسیسات گاز مایع سنگ بست 1397/09/24 1397/10/01
سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان 1397/09/12 رجوع به آگهی
سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان 1397/09/10 رجوع به آگهی
سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان تاسیسات نفت، سوختگیری هواپیمایی و تاسیسات گاز مایع 1397/09/07 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان 1397/08/28 1397/09/03
صفحه 1 از 48