مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5993267 مناقصه عملیات تکمیل سوله 2000نفری 1401/09/07 1401/09/14
5989986 مناقصه روشنایی معابر حوزه حریم 1401/09/07 1401/09/07
5989790 مناقصه اجرای عملیات تکمیل سوله 2000 نفری 1401/09/07 1401/09/14
5988969 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مخازن زباله 1401/09/06 1401/09/13
5985047 مناقصه خرید مخزن زباله 1401/09/06 1401/09/13
5973148 مناقصه اجرای عملیات بازسازی و بهسازی سطح سخت و ابنیه بوستان های سطح شهر 1401/09/01 1401/09/01
5972690 مناقصه واگذاری اجرای عملیات تکمیل ساختمان 1401/09/01 1401/08/30
5969974 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات روشنایی معابر حریم 1401/08/30 1401/09/07
5966789 مناقصه - روشنایی معابر حوزه حریم 1401/08/30 1401/09/07
5964523 مناقصه اجرای عملیات درزگیری پلیمری آسفالت معابر 1401/08/29 1401/08/29
5958539 مناقصه عملیات تکمیل ساختمان 1401/08/28 1401/08/30
5951981 مناقصه عملیات بازسازی و بهسازی سطح سخت و ابنیه بوستان های سطح شهر 1401/08/24 1401/09/01
5951933 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تکمیل ساختمان گرمخانه 1401/08/24 1401/08/30
5951929 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات درزگیری پلیمری آسفالت معابر سطح شهر 1401/08/24 1401/08/29
5948818 مناقصه اجرای عملیات بازسازی و بهسازی سطح سخت 1401/08/24 1401/09/01
5947793 مناقصه ادامه عملیات احداث پارکینگ 1401/08/24 1401/08/24
5943487 مناقصه اجرای عملیات تکمیل سوله خدمات شهر 1401/08/23 1401/08/23
5940524 مناقصه اجرای عملیات درزگیری پلیمری آسفالت معابر 1401/08/22 1401/08/29
5932612 مناقصه احداث سایه بان پایانه اتوبوس و تاکسی 1401/08/19 1401/08/19
5929887 مناقصه ادامه عملیات احداث پارکینگ طبقاتی 1401/08/18 1401/08/24
صفحه 1 از 62