مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید مخازن زباله 1400/10/30 1400/11/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای جمع آوری زباله وحمل پسماند عادی سطح شهر 1400/10/29 1400/11/06
مناقصه واگذاری انجام عملیات جهت آماده سازی زیر سازی و جدول گذاری تعاونی ده گانه 1400/10/27 1400/10/26
مناقصه انجام عملیات ادامه تکمیل سوله ورزشی 2000 نفری 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات تکمیل سازه و سفت کاری 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی وجدول گذاری تعاونی ده گانه 1400/10/19 1400/10/26
مناقصه واگذاری انجام عملیات جهت آماده سازی زیر سازی و جدول گذاری تعاونی ده گانه 1400/10/19 1400/10/26
مناقصه واگذاری لکه گیری آسفالت 1400/10/15 1400/10/15
مناقصه جمع آوری زباله و حمل پسماند عادی سطح شهر 1400/10/14 1400/10/13
مناقصه انجام عملیات تکمیل سازه و سفت کاری فرهنگسرا 1400/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات ادامه تکمیل سوله ورزشی 2000 نفری 1400/10/13 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سوله ورزشی 2000 نفری 1400/10/13 1400/10/21
مناقصه انجام عملیات تکمیل سازه وسفت کاری فرهنگسرای 1400/10/13 1400/10/21
مناقصه لکه گیری آسفالت سطح شهر 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری لکه گیری آسفالت سطح شهر 1400/10/09 1400/10/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری وآسفالت سطح شهر 1400/10/08 1400/10/15
مناقصه جمع آوری زباله و حمل پسماند عادی سطح شهر 1400/10/07 1400/10/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای جمع آوری زباله و حمل پسماند عادی سطح شهر 1400/10/06 1400/10/13
مناقصه اجاره ماشین الات عمرانی و خدماتی: 1. نام دستگاه: لودر با پاکت بیل به حجم 3 مترمکب 2. نام دستگاه: کامیون کمپرسی 6 چرخ 10 تن 3. نام دستگاه: کامیون کمپرسی 10 چرخ 15 تن 4. بیل مکانیکی چرخ لاستیک... 1400/10/01 رجوع به آگهی
مناقصه خرید مخزن زباله 1400/10/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 49