مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین یا ساخت پره های متحرک کمپرسور توربین گازی 1398/06/16 رجوع به آگهی
خرید ماده شیمیایی شرایط ساز بویلر 1398/06/16 رجوع به آگهی
طراحی، خرید و اجرا ساختمان اداری - آموزشی پارکینگ تانکرها 1398/06/14 1398/07/08
طراحی، تامین مصالح و تجهیزات و انجام امور مربوط به اجرای ساختمان جدید کنترل 3 جنوبی 1398/06/14 رجوع به آگهی
تامین یا ساخت پره های متحرک کمپرسور توربین گازی 1398/06/13 رجوع به آگهی
طراحی، خرید، نصب و راه اندازی سیستم مکانیزه نمودن پارامترهای فرآیندی 1398/06/12 رجوع به آگهی
واگذاری طراحی، خرید، نصب و راه اندازی مسیر دو جداره جدید گوگرد مذاب، بخار 60 پوند و کاندنس 1398/06/12 رجوع به آگهی
طراحی , خرید و نصب و راه اندازی سیستم برداشت لایه آزاد مواد نفتی از چاه های استحصال به صورت EPC 1398/06/12 رجوع به آگهی
طراحی، تامین مصالح و تجهیزات و انجام امور مربوط به اجرای ساختمان جدید کنترل 3 جنوبی 1398/06/11 رجوع به آگهی
طراحی، خرید و اجرا ساختمان اداری - آموزشی پارکینگ تانکرها 1398/06/11 1398/07/08
صفحه 2 از 172