مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
ساخت به روش مهندسی معکوس دو دستگاه پمپ گازوییل توربین گازی 1398/03/04 رجوع به آگهی
تامین UPGRADING OF ABB DCS MONITORING SOFTWARE 1398/03/04 رجوع به آگهی
خرید 396 متر LINE PIPE 1398/03/04 رجوع به آگهی
خرید 40.000 کیلوگرم CERAMIC BALL 3/4 1398/03/01 رجوع به آگهی
طراحی خرید نصب و راه اندازی سیستم F&G ایستگاه تقلیل فشار 1398/02/31 رجوع به آگهی
تهیه کابل و اجرای عملیات کابل کشی و کنده کاری مسیر کابل جهت موتورهای فن های هوایی EM-102 وEM-304و EM... 1398/02/31 رجوع به آگهی
تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات راهبری واحدهای بهره برداری 1398/02/31 رجوع به آگهی
خرید دستگاه تنفسی SCBA و تجهیزات 1398/02/31 رجوع به آگهی
خدمات تهیه کابل و اجرای عملیات کابل کشی و کنده کاری مسیر کابل برای موتورهای فن های هوایی EM-102, EM-... 1398/02/31 رجوع به آگهی
طراحی، خرید، نصب و راه اندازی سیستم F&G ایستگاه تقلیل فشار 1398/02/31 1398/03/25
صفحه 3 از 165