مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
برون سپاری تامین تعداد 141 نفر نیروی انسانی برای ارائه خدمات فنی 1397/11/14 رجوع به آگهی
واگذاری برون سپاری ارائه خدمات حراست فیزیکی در بیست و سه حوزه نگهبانی 1397/11/14 رجوع به آگهی
واگذاری برون سپاری تامین تعداد 69 نفر نیروی انسانی جهت ارائه خدمات اداری و مالی 1397/11/14 رجوع به آگهی
برون سپاری تامین تعداد 141 نفر نیروی انسانی برای ارائه خدمات فنی (کارشناسی فنی, تکنسینی, سرسیمبانی,... 1397/11/13 رجوع به آگهی
واگذاری برون سپاری ارائه خدمات حراست فیزیکی در بیست و سه حوزه نگهبانی 1397/11/13 رجوع به آگهی
واگذاری برون سپاری تامین تعداد 69 نفر نیروی انسانی جهت ارائه خدمات اداری و مالی 1397/11/13 رجوع به آگهی
برون سپاری کارهای خدماتی مربوط به نظافت محیط کار و پذیرایی در ساختمانها 1397/11/11 رجوع به آگهی
واگذاری برون سپاری انجام خدمات اپراتوری سامانه 121 و کنترل و نظارت فنی مورد نیاز امور دیسپاچینگ به ص... 1397/11/11 رجوع به آگهی
فراخوان برون سپاری کارهای خدماتی مربوط به نظافت محیط کار و پذیرایی در ساختمانهای شرکت 1397/11/10 رجوع به آگهی
واگذاری برون سپاری کارهای خدماتی مربوط به نظافت محیط کار و پذیرایی در ساختمان های شرکت و امورهای بهر... 1397/11/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 82