مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه برون سپاری انجام خدمات (حجمی) پرسنلی و اپراتوری سامانه ۱۲۱ و کنترل و نظارت فنی 1400/10/30 1400/11/13
مناقصه خرید 100 دستگاه ترانس کم تلفات 200 ،250، 315، 400 ka 1400/10/12 1400/10/20
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 100 دستگاه انواع ترانسفورماتور توزیع کم تلفات 1400/10/08 1400/10/20
مناقصه خرید 100 دستگاه انواع ترانسفورماتور توزیع کم تلفات 200 و 250 و 315 و 400KVA 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 100 دستگاه انواع ترانسفورماتور توزیع کم تلفات 200 و 250 و 315 و 400KVA 1400/10/07 رجوع به آگهی
مناقصه خرید۱۳ ۲۵۰ دستگاه کنتور سه فاز دیجیتالی اتصال مستقیم طرح فهام ۱ کاور کوتاه و کاور بلند) 1400/10/05 1400/10/14
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 25013 دستگاه کنتور 1400/10/04 1400/10/14
مناقصه انتخاب پیمانکار جهت اجرای پروژه های تبدیل شبکه فشار ضعیف مسی به کابل خودنگهدار 1400/10/02 1400/10/13
مناقصه انتخاب پیمانکار جهت اجرای پروژه های تبدیل شبکه فشار ضعیف مسی به کابل خودنگهدار 1400/10/01 1400/10/13
مناقصه تعیین پیمانکار جهت اجرای عملیات تبدیل خط تک مداره به دو مداره فیدر 26 1400/09/30 رجوع به آگهی
مناقصه تعیین پیمانکار جهت اجرای عملیات تبدیل خط تک مداره به دو مداره فیدر 1400/09/28 رجوع به آگهی
مناقصه تعیین پیمانکار جهت اجرای عملیات تبدیل خط تک مداره به دو مداره فیدر 26 1400/09/25 رجوع به آگهی
مناقصه تعیین پیمانکار پروژه تبدیل شبکه مسی به کابل خودنگهدار امور با تامین کابل خودنگهدار 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه تعیین پیمانکار اجرای 19 فقره پروژه تبدیل شبکه مسی به کابل خودنگهدار 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای 19 فقره پروژه تبدیل شبکه مسی به کابل خودنگهدار با تامین کابل خودنگهدار به متراژ 29700 متر 1400/09/17 1400/09/24
مناقصه تعیین پیمانکار اجرای ۱۹ فقره پروژه تبدیل شبکه مسی به کابل خودنگهدار 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کابل فشار ضعیف 1400/09/08 1400/09/17
مناقصه خرید کابل فشار ضعیف خود نگهدار 6 سیمه 1400/09/06 1400/09/17
مناقصه انتخاب پیمانکار آنکال بصورت دستمزدی جهت اجرای پروژه ی شبکه توزیع 1400/09/04 1400/09/15
مناقصه انتخاب پیمانکار آنکال بصورت دستمزدی جهت اجرای پروژه ی شبکه توزیع در حوزه جغرافیایی امورها 1400/09/04 1400/09/15
صفحه 1 از 59