مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید 110 کیلومتر انواع کابل فشار ضعیف خودنگهدار شش سیمه 1398/02/29 رجوع به آگهی
خرید 110 کیلومتر انواع کابل فشار ضعیف خودنگهدار شش سیمه 1398/02/28 رجوع به آگهی
خرید 110 کیلومتر انواع کابل فشار ضعیف خودنگهدار شش سیمه 1398/02/28 1398/03/08
خرید 184 دستگاه انواع ترانسفورماتور توزیع سه فاز روغنی کم تلفات 1398/02/25 رجوع به آگهی
خرید 140000 متر انواع سیم آلومینیومی روکش دار 1398/02/23 1398/03/01
خرید 15 دستگاه تابلوی 20 کیلوولت NNQ از نوع AIS و 40 دستگاه تابلوی 20 کیلوولت N - بیست دستگاه تابلو... 1398/02/22 1398/03/01
خرید 184 دستگاه انواع ترانسفورماتور توزیع سه فاز روغنی کم تلفات 1398/02/22 1398/03/01
خرید 15 دستگاه تابلوی 20 کیلوولت NNQ از نوع AIS و 40 دستگاه تابلوی 20 کیلوولت N - بیست دستگاه تابلو... 1398/02/21 1398/03/01
خرید 140000 متر انواع سیم آلومینیومی روکش دار 1398/02/21 1398/03/01
خرید 184 دستگاه انواع ترانسفورماتور توزیع سه فاز روغنی کم تلفات 1398/02/21 1398/03/01
صفحه 1 از 86