مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خرید و اجرای قسمت دوم زون یک شبکه جمع آوری فاضلاب شهر رباط کریم به همراه تهیه، حمل و نصب 150... 1398/11/08 1398/11/11
خرید و اجرای قسمت دوم زون یک شبکه جمع آوری فاضلاب شهر 1398/11/07 1398/11/10
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات قطع و وصل انشعابات بدهکار و تخلفات احتمالی... 1398/11/07 1398/11/15
عملیات قطع و وصل انشعابات بدهکار و تخلفات احتمالی و غیرمجاز در شهر 1398/11/07 1398/11/15
واگذاری خرید و اجرای قسمت دوم زون یک شبکه جمع آوری فاضلاب شهر به همراه تهیه، حمل و نصب 1500 فقره انش... 1398/11/07 1398/11/11
عملیات قطع و وصل انشعابات بدهکار و تخلفات احتمالی و غیرمجاز در شهر 1398/11/06 1398/11/15
اجرای بخشی از شبکه جمع آوری 1398/11/01 1398/11/03
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای شبکه فاضلاب زونهای D2,D3,D4,E1 1398/10/30 1398/11/03
اجرای بخشی از شبکه جمع آوری 1398/10/30 1398/11/03
خرید وبارگیری وحمل لوله های آبده فولادی به اقطار 4و6 اینچ همراه باراندازی و تحویل در انبار کارفرما 1398/10/29 1398/11/02
صفحه 1 از 266