مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه بهسازی محور 1397/05/22 1397/05/25
مناقصه روکش آسفالت 1396/12/16 1396/12/18
مناقصه بهسازی و نگهداری کمربندی، روکش آسفالت محور 1396/12/16 1396/12/18
مناقصه خرید گاردریل 1396/11/16 1396/11/19
مناقصه ساماندهی ورودی و زیر گذر روستا-خط کشی راههای شریانی با رنگ گرم 1396/11/16 1396/11/19
مناقصه لکه گیری و نگهداری راه های استان ـ بهسازی و روکش آسفالت 1396/11/16 1396/11/19
مناقصه فراخوان آسفالت سطحی و بهسازی و نگهداری کمربندی 1396/11/16 1396/11/19
مناقصه لکه گیری - درزگیری وفوگ سیل، بهسازی ، تعریض و روکش آسفالت گرم 1396/11/16 1396/11/19
مناقصه آسفالت حفاظتی، آسفالت سطحی، آسفالت گرم 1396/10/21 1396/10/23
مناقصه آسفالت حفاظتی، آسفالت سطحی، آسفالت گرم 1396/10/19 1396/10/22
مناقصه اجرای استراحتگاه، راه دسترسی مجتمع خدماتی و رفاهی 1396/08/20 رجوع به آگهی
مناقصه ارزیابی کیفی تهیه ونصب گاردریل 1396/06/05 1396/06/08
مناقصه استعلام بهای تعمیر و مرمت و نصب گاردیل 1396/05/29 رجوع به آگهی
مناقصه تامین جلو مبلی، صندلی کنفرانس و ... 1396/05/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید یک دستگاه کراس آور بادی استرانگ A6 005 1396/05/28 رجوع به آگهی
مناقصه جهت عملیات اجرایی ساماندهی ورودی و زیر گذر 1396/05/22 رجوع به آگهی
مناقصه آژانس کارکرد وسرویس دهی درونشهری و برونشهری اداره کل 1396/05/09 رجوع به آگهی
مناقصه استعلام بهای آژانس کارکرد وسرویس دهی درونشهری و برونشهری 1396/05/08 رجوع به آگهی
مناقصه نگهبان اکیپ راهداری و کارگر راهداری 1396/05/07 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات مهندسی نظارت کارگاهی پروژه بهسازی و روکش اسفالت هرات 1396/05/03 1396/05/07
صفحه 1 از 11