مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عملیات مرمت و بازسازی و احداث سرویس بهداشتی و ابنیه بوستان ها- عملیات نگهداری فضای سبز ناحیه 1398/11/07 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری و بازسازی شبکه های کابل، هوایی، سیستم های PGS,WLL,ACCESS با تامین مصالح و ملزومات 1397/01/22 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری و بازسازی شبکه های کابل، هوایی، سیستم های WLL,ACCESSو PGS با تامین مصالح و ملزومات 1396/11/12 1396/12/02
مناقصه نگهداری و بازسازی شبکه های کابل، هوایی، سیستم های PGS، Access و WLLبا تامین مصالح و ملزومات 1396/10/13 1396/11/04
مناقصه نگهداری و بازسازی شبکه های کابل، هوایی، سیستم ههای Access و PGS و WLL با تامین مصالح و ملزمات مرکز 1396/10/13 1396/11/11
مناقصه نگهداری و بازسازی شبکه های کابل، هوایی، سیستم های WLL,ACCESS.PGS تامین مصالح و ملزومات مراکز 1396/10/07 1396/10/27
مناقصه نگهداری و بازسازی شبکه های کابل، هوایی، سیستم های WLL,ACCESS.PGS تامین مصالح و ملزومات مراکز پر ظرفیت 1396/09/08 1396/09/22
مناقصه اجرای عملیات طرح توسعه شبکه کابل مربوط به شهرک صنعتی 1396/06/26 1396/07/17
مناقصه نگهداری و بازسازی شبکه های کابل - هوایی- سیستم های PGS , ACCESS , WLL 1396/03/03 1396/03/31
مناقصه اجرای عملیات طرح توسعه شبکه کابل در محدوده مرکز مخابرات 1395/10/05 1395/10/29
مناقصه نگهداری و بازسازی شبکه های کابل، هوایی، سیستم های Access، PGS و WLL 1395/08/27 1395/09/04
مناقصه نگهداری و بازسازی شبکه های کابل، هوایی، سیستم های Access، PGS و WLL 1395/08/27 1395/09/24
مناقصه نگهداری و بازسازی شبکه های کابل و هوایی و سیستم های PGS,ACCESS , WLL 1395/08/02 1395/08/19
مناقصه نگهداری و بازسازی شبکه های کابل و هوایی 1395/07/29 1395/08/19
مناقصه نگهداری و بازسازی شبکه های کابل و هوایی و سیستم های wall , pgs , access 1395/06/09 1395/06/31
مناقصه نگهداری و بازسازی شبکه های کابل و هوایی 1395/04/01 1395/04/23
مناقصه نگهداری و بازسازی شبکه های کابل و هوایی و سیستمهای 1395/03/18 1395/04/09
مناقصه تامین خودرو سبک با راننده ادارات ستادی 1395/02/20 1395/03/12
مناقصه واگذاری اجرای عملیات طرح توسعه شبکه کابل 1395/02/07 1395/02/29
مناقصه واگذاری نگهداری و بازسازی شبکه های کابل و هوایی 1394/09/16 1394/10/02
صفحه 1 از 18