مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انتخاب پیمانکار خدمات عمومی وپشتیبانی 1398/06/07 1398/06/13
خرید مواد شیمیایی مصرف یکساله واحد WTP مجتمع فولاد 1398/03/01 رجوع به آگهی
خرید مواد شیمیایی مصرف یکساله واحد WTP مجتمع فولاد 1398/02/24 رجوع به آگهی
انتخاب پیمانکار خدمات عمومی و پشتیبانی 1398/02/18 رجوع به آگهی
سریع سازی و بازنویسی بخش تحلیل خطای پنل ادمین و امکان جستجو در بازه تاریخی 1397/09/13 رجوع به آگهی
واگذاری انتخاب پیمانکار خدمات و تامین نیروی اورژانس و آتش نشانی و اجاره یک دستگاه ماشین آتش نشانی 1397/07/18 رجوع به آگهی
انتخاب پیمانکار بهره بردار واحد احیاء مستقیم 1397/03/09 رجوع به آگهی
انتخاب پیمانکار بهره برداری واحد احیا مستقیم 1397/03/07 1397/03/19
انتخاب پیمانکار خدمات و پشتیبانی 1397/02/26 1397/03/01
انتخاب پیمانکار حمل و نقل سبک 1397/02/26 1397/03/01
صفحه 1 از 27