مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه 9 کلاسه عارفه (حاج توکلی )اراک 1399/10/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه 6 کلاسه حقیقت فرمهین فراهان 1399/10/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مدرسه2 کلاسه تلخستان شازند 1399/10/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مدرسه 3 کلاسه گوره زار خنداب 1399/10/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مدرسه یک کلاسه چاپار کمیجان 1399/10/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث اسکلت مدرسه 11 کلاسه مسکن مهر خمین 1399/10/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه 6 کلاسه حاجیلو تفرش 1399/10/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه 12 کلاسه صدف دلیجان 1399/10/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پژوهشسرای دانش آموزی خمین 1399/10/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مدرسه 3 کلاسه گوره زار خنداب 1399/09/30
صفحه 1 از 12