مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای پروژه های ـ فاز اول جدول گذاری و دیوارکشی ـ جدول گذاری و آسفالت معابر 1398/04/30 رجوع به آگهی
اجرای پروژه های ـ فاز اول جدول گذاری و دیوارکشی ـ جدول گذاری و آسفالت معابر 1398/04/20 رجوع به آگهی
سرمایه گذری جهت طرحهای توسعه و عمران شهری 1397/06/12 رجوع به آگهی
انتخاب پیمانکار جهت واگذاری خدمات شهری به بخش خصوصی 1396/10/09 رجوع به آگهی
انتخاب پیمانکار جهت تامین نیروی ستادی-واگذاری خدمات شهری به بخش خصوصی 1396/09/12 رجوع به آگهی
انتخاب پیمانکار جهت تامین نیروی ستادی ـ واگذاری خدمات شهری به بخش خصوصی 1396/08/27 رجوع به آگهی
انتخاب پیمانکار جهت تامین نیروی ستادی- واگذاری خدمات شهری به بخش خصوصی 1396/08/20 رجوع به آگهی
انتخاب پیمانکار جهت تامین نیروی ستادی ـ واگذاری خدمات شهری به بخش خصوصی 1396/08/17 رجوع به آگهی
انتخاب پیمانکاری جهت تامین نیروی ستادی و واگذاری خدمات شهری 1396/06/11 رجوع به آگهی
انتخاب پیمانکاری جهت تامین نیروی ستادی و واگذاری خدمات شهری 1396/06/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 18