مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
- خرید و حمل و پخش مکانیزه و دستی آسفالت - اجرای عملیات عمرانی بهسازی رفوژ وسط 1398/06/06 1398/06/16
خرید و حمل و پخش مکانیزه و دستی آسفالت جهت بلوار اصلی شهر 1398/05/30 1398/06/16
خرید و حمل و پخش مکانیزه و دستی آسفالت جهت بلوار اصلی 1398/05/14 1398/05/26
خرید و حمل و پخش مکانیزه و دستی آسفالت جهت بلوار اصلی 1398/05/06 1398/05/26
خرید و حمل و پخش مکانیزه و دستی آسفالت در سطح شهر و خرید جدول و جدولگذاری معابر و انهار سطح شهر 1398/03/20 1398/04/01
خرید و حمل و پخش مکانیزه و دستی آسفالت و خرید جدول و مصالح و جدولگذاری سطح شهر و تعمیرات و احداث نه... 1398/03/13 1398/04/01
خرید و حمل و پخش مکانیزه و دستی آسفالت-خرید جدول و مصالح و جدولگذاری سطح شهر و تعمیرات و احداث نهر و... 1398/03/01 رجوع به آگهی
تهیه مصالح و جدول و اجرای عملیات عمرانی جدولگذاری و احداث نهر و کانیوا و تهیه مصالح و اجرای عملیات ع... 1398/02/28 1398/03/01
خرید و حمل و پخش مکانیزه و دستی آسفالت-خرید جدول و مصالح و جدولگذاری سطح شهر و تعمیرات و احداث نهر و... 1398/02/25 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای فاز 1 پروژه تعریض و اصلاح هندسی بلوار 1398/02/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 28