مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام امور خدماتی و پشتیبانی مرکز آموزشی و رفاهی 1398/06/09 رجوع به آگهی
انجام امور خدماتی و پشتیبانی 1397/06/17 1397/06/20
تامین خدمات پشتیبانی درمانگاه فرهنگیان و خرید خدمات پشتیبانی مرکز رفاهی فرهنگیان 1397/06/17 1397/06/20
انجام امور خدماتی و پشتیبانی 1397/06/15 1397/06/25
به منظور تجهیز هنرستان ها نسبت به خرید برخی از تجهیزات مورد نیاز 1397/02/06 رجوع به آگهی
خرید ماشین آلات تراش و برش 1397/02/05 1397/02/05
تامین تجهیز هنرستان ها نسبت به خرید برخی از تجهیزات مورد نیاز 1397/02/05 رجوع به آگهی
تامین خدمات مورد نیاز درمانگاه فرهنگیان ـ تامین خدمات مورد نیاز مرکز آموزشی رفاه فرهنگیان 1396/06/01 1396/06/05
انجام امور خدماتی، پشتیبانی مراکز آموزشی و رفاهی ( خانه معلم ) و کلینیک فرهنگیان 1396/05/31 1396/06/05
انجام امور خدماتی، پشتیبانی مراکز آموزشی و رفاهی ( خانه معلم ) و کلینیک فرهنگیان 1396/05/30 1396/06/05
صفحه 1 از 8