کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7408365 مناقصه انجام خدمات پشتیبانی، نگهداری و تعمیرات سیستم مانیتورینگ استان هرمزگان 1402/09/15 رجوع به آگهی
7407792 مناقصه واگذاری خدمات عمومی و پشتیبانی استان هرمزگان 1402/09/15 رجوع به آگهی
7361706 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای حدود 7 کیلومتر خط تغذیه و 13 کیلومتر شبکه توزیع پلی اتیلن جهت گازرسانی به محور صنعتی دشت استان هرمزگان 1402/09/01 1402/09/07
7356246 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای (خرید) تهیه مصالح، نصب و راه اندازی سیستم سرمایش گازسوز GHP در ساختمان شماره دو شرکت گاز استان هرمزگان استان هرمزگان 1402/08/30 1402/09/05
7356228 مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط توزیع گازرسانی به کارخانه ذوب و احیای روی قشم استان هرمزگان 1402/08/30 1402/09/06
7305379 مناقصه خرید تهیه مصالح، نصب و راه اندازی سیستم سرمایش گازسوز استان هرمزگان 1402/08/24 رجوع به آگهی
7305228 مناقصه شبکه و انشعابات پراکنده استان هرمزگان 1402/08/24 رجوع به آگهی
7305214 مناقصه تهیه مصالح اجرای خط توزیع گازرسانی استان هرمزگان 1402/08/24 رجوع به آگهی
7268432 مناقصه واگذاری گازرسانی به محور صنعتی شامل : تهیه مصالح و اجرای حدود 7 کیلومتر خط تغذیه و 13 کیلومتر شبکه توزیع پلی اتیلن جهت گازرسانی به محور استان هرمزگان 1402/08/14 رجوع به آگهی
7258705 مناقصه طراحی ، تهیه مصالح ، نصب و راه اندازی سیستم های اعلان و اطفاء حریق تاسیسات ، ساختمان ها و زیرساخت های شرکت استان هرمزگان 1402/08/10 1402/08/18
7251440 مناقصه انجام خدمات پشتیبانی ، نگهداری و تعمیرات سیستم مانیتورینگ ایستگاه های گاز استان استان هرمزگان 1402/08/08 1402/08/15
7250558 مناقصه خرید لوله پلی اتیلن بقطرهای 63 و 90 و 160 میلیمتر استان هرمزگان 1402/08/08 رجوع به آگهی
7242529 مناقصه انجام خدمات تعمیر ، سرویس و کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری حجم و غیر حجم در انواع و سایزهای مختلف استان هرمزگان 1402/08/06 1402/08/13
7239160 مناقصه خرید لوله پلی اتیلن بقطرهای 63 و 90 و 160 استان هرمزگان 1402/08/06 رجوع به آگهی
7185954 مناقصه نجام خدمات تعمیر، سرویس و کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری حجم و غیر حجم در انواع و سایزهای مختلف در سطح کلیه ایستگاه های گاز استان هرمزگان 1402/07/19 رجوع به آگهی
7185841 مناقصه طراحی، تهیه مصالح، نصب و راه اندازی سیستم های اعلان استان هرمزگان 1402/07/19 رجوع به آگهی
7185526 مناقصه انجام خدمات پشتیبانی، نگهداری و تعمیرات سیستم مانیتورینگ استان هرمزگان 1402/07/19 رجوع به آگهی
7162957 مناقصه خرید یک دستگاه کامیون 6 تن و طراحی ، تهیه مصالح ، ساخت و نصب کابین تجهیزات مقابله با بحران بر روی آن با کار استان هرمزگان 1402/07/16 1402/07/20
7160287 مناقصه انجام خدمات تعمیر، سرویس و کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری حجم و غیر حجم در انواع و سایزهای مختلف در سطح استان هرمزگان 1402/07/16 رجوع به آگهی
7159966 مناقصه طراحی، تهیه مصالح، نصب و راه اندازی سیستم های اعلان و اطفا حریق استان هرمزگان 1402/07/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 52