مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع گازرسانی به محورهای صنعتی 1400/10/25 1400/11/02
مناقصه تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع گازرسانی به محورهای صنعتی 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع گازرسانی به محورهای صنعتی 1400/10/21 1400/10/21
مناقصه تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع گازرسانی به محورهای صنعتی 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع گازرسانی به محورهای صنعتی 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیر، سرویس و کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری حجم و غیر حجم در انواع و سایزهای مختلف در سطح کلیه ایستگاه های گاز 1400/10/19 1400/10/25
مناقصه انجام خدمات تعمیر، سرویس و کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری حجم و غیر حجم در انواع و سایزهای مختلف در سطح کلیه ایستگاه های گاز استان 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات تعمیرات تجهیزات ایستگاه ها 1400/10/12 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه مصالح و اجرای ساختمان ستادی 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تهیه مصالح و اجرای ساختمان ستادی 1400/10/09 1400/10/18
مناقصه تهیه مصالح و اجرای ساختمان ستادی 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه تامین تهیه مصالح و اجرای ساختمان ستادی 1400/10/06 1400/10/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای رفع نواقص برقی و حفاظت کاتدیک و روشنایی ایستگاه های گاز ناحیه بندرعباس 1400/09/24 1400/10/09
مناقصه خرید لوله فلزی 1400/07/11 1400/07/20
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تهیه مصالح و اجرای خطوط انتقال، تغذیه و توزیع گازرسانی 1400/07/11 1400/07/19
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات ذخیره ساز و قطعات جانبی واحد فناوری اطلاعات 1400/07/11 1400/07/19
مناقصه خرید و راه اندازی تجهیزات ذخیره ساز 1400/07/10 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه مصالح و اجرای خطوط انتقال، تغذیه و توزیع گازرسانی به گلخانه های محدوده روستا 1400/07/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید لوله فلزی 1400/07/10 1400/07/11
مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات ذخیره ساز و قطعات جانبی واحد فناوری اطلاعات 1400/07/03 1400/07/11
صفحه 1 از 40