مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5999719 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای (خرید) تهیه مصالح، نصب و راه اندازی سیستم سرمایش گازسوز GHP 1401/09/09 1401/09/17
5964005 مناقصه عملیات اجرایی اصلاح شبکه 1401/08/29 1401/09/07
5940262 مناقصه تدوین برنامه عملیاتی واحد پژوهش و فناوری شرکت 1401/08/22 رجوع به آگهی
5903408 مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود 126 کیلومتر شبکه توزیع پلی اتیلن و نصب 2500 انشعاب جهت گازرسانی به روستاها 1401/08/10 1401/08/17
5898934 مناقصه خرید سیستم سرمایش گاز سوز GHP 1401/08/09 رجوع به آگهی
5897028 مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود 126 کیلومتر شبکه توزیع پلی اتیلن و نصب 2500 انشعاب جهت گازرسانی 1401/08/09 رجوع به آگهی
5865832 مناقصه تهیه مصالح ، نصب ، تست و راه اندازی سیستم اعلان حریق نواحی گاز 1401/08/04 1401/08/12
5865824 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید رگلاتور گاز خانگی 1401/08/04 1401/08/12
5864396 مناقصه خرید رگلاتور گاز خانگی 1401/08/04 رجوع به آگهی
5863738 مناقصه تهیه مصالح، نصب، تست و راه اندازی سیستم اعلان حریق نواحی گاز استان 1401/08/04 رجوع به آگهی
5862752 مناقصه تهیه مصالح، نصب، تست و راه اندازی سیستم اعلان حریق نواحی گاز استان 1401/08/04 رجوع به آگهی
5845366 مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود 101 کیلومتر شبکه توزیع پلی اتیلن و نصب 0022 انشعاب جهت گازرسانی به روستاها 1401/08/02 رجوع به آگهی
5845349 مناقصه تهیه مصالح ، نصب و راه اندازی سیستم سرمایش گازسوز GHP 1401/08/02 رجوع به آگهی
5842906 مناقصه تهیه مصالح، نصب، تست و راه اندازی سیستم اعلان حریق 1401/08/01 رجوع به آگهی
5841499 مناقصه خرید رگلاتور گاز خانگی 1401/08/01 رجوع به آگهی
5841083 مناقصه خرید رگلاتور گاز خانگی 1401/08/01 رجوع به آگهی
5840737 مناقصه تهیه مصالح ، نصب ، تست و راه اندازی سیستم اعلان حریق نواحی گاز استان 1401/08/01 رجوع به آگهی
5802383 مناقصه شبکه و انشعابات پراکنده 1401/07/25 1401/08/05
5791668 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی رفع نواقص خط انتقال 6 اینچ رودان 1401/07/20 1401/07/30
5774184 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی شبکه و انشعاب پراکنده 1401/07/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 46