مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه احداث مخزن بتنی 1400/10/25 1400/10/30
مناقصه عملیات خاکی،بستر سازی و احداث آبرو توسعه ناحیه صنعتی 1400/10/25 1400/10/30
مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب توسعه 200 هکتاری 1400/10/25 1400/10/30
مناقصه زیرسازی و جدول گذاری در شهرک صنعتی 1400/10/25 1400/10/30
مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب توسعه 200 هکتاری 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه محوطه سازی، فنس کشی، دیوار کشی و احداث سازه تصفیه خانه شهرک صنعتی 1400/10/04 1400/10/11
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث شبکه روشنایی معابر 1400/10/04 1400/10/11
مناقصه عملیات خاکی، جدول گذاری و زیراساس در ناحیه صنعتی 1400/10/04 1400/10/11
مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل عملیات خاکی،جدول گذاری و زیراساس ناحیه صنعتی سمقاور 1400/10/04 1400/10/11
مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث 10 واحد کارگاهی در شهرک صنعتی 1400/10/04 1400/10/11
مناقصه واگذاری: - عملیات خاکی، جدول گذاری و زیر اساس- محوطه سازی، فنس کشی، دیوار کشی و احداث سازه تصفیه خانه- احداث 10 واحد کارگاهی- احداث شبکه روشنایی معابر 1400/10/02 1400/10/11
مناقصه واگذاری - احداث شبکه برق 20 کیلوولت - گازرسانی - احداث 6 واحد کارگاهی- تکمیل شبکه جمع آوری فاضلاب- روسازی و آسفالت 1400/09/25 1400/10/01
مناقصه احداث 6واحد کارگاهی در شهرک صنعتی 1400/09/24 1400/10/01
مناقصه گازرسانی به فاز غربی شهرک 1400/09/24 1400/10/01
مناقصه عمومی دو مرحله ای روسازی و آسفالت در ناحیه صنعتی پرندک 1400/09/24 1400/10/01
مناقصه احداث شبکه برق 20 کیلوولت توسعه شهرک صنعتی 1400/09/24 1400/10/01
مناقصه عمومی دو مرحله ای گازرسانی به فاز غربی شهرک صنعتی 1400/09/24 1400/10/01
مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث 6 واحد کارگاهی 1400/09/24 1400/10/01
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک صنعتی مامونیه 1400/09/24 1400/10/01
مناقصه تکمیل شبکه جمع آوری فاضلاب 1400/09/24 1400/10/01
صفحه 1 از 57