مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای خط انتقال آب ـ شناسایی و انتخاب عامل توسعه خوشه گل و گیاهان زینتی 1397/11/25 رجوع به آگهی
شناسایی و انتخاب عامل توسعه خوشه گل و گیاهان زینتی ـ اجرای شبکه مخابرات در سطح شهرک ها و نواحی صنعتی... 1397/11/25 1397/12/01
واگذاری اجرای شبکه مخابرات در سطح شهرک ها و نواحی صنعتی استان 1397/11/25 1397/12/01
واگذاری اجرای شبکه مخابرات در سطح شهرک ها و نواحی صنعتی 1397/11/24 1397/12/01
ـ اجرای خط انتقال آب ناحیه صنعتی ـ ارزیابی کیفی شناسایی و انتخاب عامل توسعه خوشه گل و گیاهان زینتی 1397/11/24 1397/12/01
واگذاری اجرای شبکه مخابرات در سطح شهرک ها و نواحی صنعتی استان 1397/10/24 1397/10/30
واگذاری اجرای شبکه مخابرات در سطح شهرک ها و نواحی صنعتی استان 1397/10/23 1397/10/30
سابگرید سازی توسعه ناحیه صنعتی و شناسایی و انتخاب عامل توسعه خوشه گل و گیاهان زینتی 1397/10/23 1397/10/30
سابگرید سازی توسعه ناحیه صنعتی ـ شناسایی و انتخاب عامل توسعه خوشه گل و گیاهان زینتی 1397/10/23 1397/10/30
اجرای شبکه برق 20 کیلوولت زمینی فشار متوسط شهرک صنعتی و اصلاح بیس، آسفالت و جدولگذاری شهرک صنعتی نوب... 1397/10/22 1397/10/27
صفحه 1 از 67