مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5983348 مناقصه زیرسازی، جدول گذاری و زیراساس در زون مثلثی شهرک صنعتی 1401/09/05 1401/09/10
5983340 مناقصه زیرسازی، جدول گذاری و زیراساس در شهرک 1401/09/05 1401/09/10
5983330 مناقصه احداث ساختمان آتش نشانی ناحیه صنعتی 1401/09/05 1401/09/10
5983325 مناقصه احداث 4 سوله کارگاهی در ناحیه صنعتی 1401/09/05 1401/09/10
5983102 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای روسازی، آسفالت، جدول گذاری و لکه گیری شهرک صنعتی فرمهین 1401/09/05 1401/09/10
5983071 مناقصه انتخاب عامل توسعه خوشه (CDA) مبل 1401/09/05 1401/09/10
5975225 مناقصه - روسازی، آسفالت، جدول گذاری و لکه گیری شهرک صنعتی - انتخاب عامل توسعه خوشه (CDA) مبل روستا- زیرسازی، جدول گذاری و زیراساس در زون مثلثی شهرک صنعتی - احداث ساختمان آتش نشانی - احداث 4 سوله کار... 1401/09/02 1401/09/10
5955503 مناقصه تهیه یک دستگاه مخزن ذخیره پساب لاینری 500 مترمکعبی شهرک صنعتی 1401/08/25 1401/09/02
5954306 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اصلاح سیستم سرمایش و گرمایش ساختمان 1401/08/25 1401/09/02
5954153 مناقصه احداث 10 سوله کارگاهی 1401/08/25 1401/09/02
5954148 مناقصه احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز شهرک 1401/08/25 1401/09/02
5954138 مناقصه احداث 10 سوله کارگاهی 1401/08/25 1401/09/02
5954100 مناقصه احداث 10 سوله کارگاهی - تهیه یک دستگاه مخزن ذخیره پساب لاینری 500 متر مکعبی شهرک - اصلاح سیستم سرمایش و گرمایش ساختمان برج فناوری و کسب و کار شهرک صنعتی - احداث ایستگاه تقیل فشار گاز شهرک 1401/08/25 1401/09/02
5948842 مناقصه احداث 10 سوله کارگاهی- تهیه یک دستگاه مخزن ذخیره پساب لاینری 500 متر مکعبی -اصلاح سیستم سرمایش و گرمایش 1401/08/24 1401/09/02
5917983 مناقصه اجرای شبکه توزیع گارزسانی فاز توسعه 200 هکتاری 1401/08/15 1401/08/21
5917975 مناقصه احداث 10 سوله کارگاهی 1401/08/15 1401/08/21
5917951 مناقصه احداث 4 سوله کارگاهی 1401/08/15 1401/08/21
5917728 مناقصه احداث مخزن فلزی 150 مترمکعبی هوایی شهرک صنعتی 1401/08/15 1401/08/21
5917722 مناقصه احداث مخزن فلزی 150 مترمکعبی هوایی 1401/08/15 1401/08/21
5912597 مناقصه احداث مخزن فلزی 150 متر مکعبی هوایی - احداث مخرن فلزی 150 متر مکعبی هوایی شهرک- اجرای شبکه توزیع گازرسانی فاز توسعه 200 هکتاری- احداث 4 وسله کارگاهی در ناحیه صنعتی - احداث 10 سوله کارگاهی در نا... 1401/08/14 1401/08/21
صفحه 1 از 64