مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری تعداد "سه/۳ پروژه طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری 1400/08/18 1400/08/22
مناقصه واگذاری تعداد "سه/۳ پروژه طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری 1400/08/16 1400/08/22
مناقصه واگذاری خرید خدمات به صورت حجمی در معاونت بهبود تولیدات دامی 1400/06/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خرید خدمات به صورت حجمی در معاونت بهبود تولیدات دامی 1400/06/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خرید و هزینه های 30 قلم کالا و خدمات مایحتاج ایستگاه پشتیبانی و اصلاح نژاد گاو بومی 1400/06/09 1400/06/13
مناقصه مایحتاج ایستگاه پشتیبانی و اصلاح نژاد گاو 1400/06/08 1400/06/13
مناقصه اجاره خودروی سواری از نوع پژو،سمند ، رنوودنا مدل ۱۳۹۴ به بالا 1400/05/19 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره تعداد ۱۴/چهارده دستگاه خودروی سواری از نوع پژو،سمند ، رنوودنا مدل ۱۳۹۴ به بالا 1400/05/18 رجوع به آگهی
مناقصه احداث پروژه احداث کانال آب بر عمومی و بند انحرافی 1400/04/15 1400/04/17
مناقصه احداث پروژه احداث کانال آب بر عمومی و بند انحرافی 1400/04/14 1400/04/17
مناقصه واگذاری خرید خدمات به صورت حجمی 1400/04/05 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خرید خدمات به صورت حجمی 1400/04/03 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خرید خدمات به صورت حجمی 1400/03/01 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خرید خدمات به صورت حجمی 1400/02/30 رجوع به آگهی
مناقصه احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی در سطح استان 1400/02/05 رجوع به آگهی
مناقصه احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی در سطح استان 1400/02/04 رجوع به آگهی
مناقصه تعداد شش/6 پروژه طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری و شش پروژه احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی 1399/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه تعداد 6 پروژه طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری و شش پروژه احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی 1399/10/07 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری هفت پروژه احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی 1399/09/09 1399/09/13
مناقصه واگذاری هفت پروژه احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی و ۱ ایک پروژه حفاری دو حلقه چاه آب کشاورزی 1399/09/08 1399/09/13
صفحه 1 از 19