مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید انواع اتصالات پلی اتیلن ، گالوانیزه 1400/08/30 رجوع به آگهی
مناقصه خرید سیمان فله ای 1400/06/18 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و تحویل گل و گیاه 1400/06/13 رجوع به آگهی
مناقصه خرید الکتروپمپ و لوله جدار و آبده چاه 1399/07/23 رجوع به آگهی
مناقصه خرید گلدان مورد نیاز تولیدات - حفظ و نگهداری و بین فازی 1399/06/04 1399/06/15
مناقصه خرید گل و گیاه 1399/05/08 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تهیه لوازم تاسیسات آبیاری رادیو 1397/11/16 رجوع به آگهی
مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن مورد نیاز پروژه های واحد آب 1397/03/23 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تهیه مصالح و اجرای طرح تکمیل شبکه 20 کیلو ولت داخلی مجموعه باغستان 1396/04/27 رجوع به آگهی
مناقصه بکارگیری پیمانکار آبرسان (جهت پروژه های جنگلکاری و حفظ و نگهداری) 1396/03/07 رجوع به آگهی
مناقصه بکارگیری پیمانکار تامین نیروی انسانی 1395/11/06 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره عرصه جهت استقرار و احداث ایستگاه تهیه، فروش و آموزش تهیه و طبخ اغذیه 1395/07/10 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره بکارگیری پیمانکار واجد صلاحیت جهت توسعه و بهینه سازی شبکه های آبیاری 1395/06/01 رجوع به آگهی
مناقصه برقراری نظم و امنیت بوستانها و پروژه های مربوطه 1395/05/26 رجوع به آگهی
مناقصه بکارگیری پیمانکار واجد صلاحیت جهت برقراری نظم و امنیت بوستان ها و پروژه های مربوطه 1395/05/26 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و اجرای سنگ مالون ورقه ای قرمز و مشکی 1395/05/16 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجاره ماشین آلات سنگین 1395/04/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجاره ماشین آلات سنگین 1395/02/29 رجوع به آگهی
مناقصه بکارگیری پیمانکار آبرسان جهت پروژه های جنگل کاری و حفظ و نگهداری 1395/02/20 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات خرید و اجرای دیوار بتنی پیش ساخته 1394/12/01 1394/12/11
صفحه 1 از 12