مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات مربوط به اجرای شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب مسکن مهر 1398/03/08 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات مربوط به اجرای شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب مسکن مهر 1398/03/07 رجوع به آگهی
عملیات مربوط به تامین و تولید آب شهر 1398/03/08 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات مربوط به تامین و تولید آب شهر و شهرها و روستاهای تابعه - نگهداری و تعمیرات و بهره برد... 1398/03/07 رجوع به آگهی
قرائت کنتور و پخش قبوض آب مشترکین آب و فاضلاب 1398/03/05 1398/03/12
ویدئومتری و شستشو و رفع موانع شبکه فاضلاب- خرید لوله پلیکا-تبدیل سه راه-شیر یکطرفه-انشعابگیر و سیفون... 1398/03/02 رجوع به آگهی
تامین زانو آهنی 90*800 - فلنج آهنی 600 - ساکت پلی اتیلن 400 کامل- واشر گلند 500 - واشر سرلوله 1000 -... 1398/02/31 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات مربوط به قرائت کنتور و پخش قبوض آب مشترکین آب و فاضلاب 1398/02/31 رجوع به آگهی
خرید لوله داکتیل و واشر سر لوله 1398/02/31 رجوع به آگهی
خرید لوله پلی اتیلن 20 - لوله پلی اتیلن 25 و... 1398/02/31 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 234