مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری احداث قسمت بیست و دوم شبکه جمع آوری فاضلاب 1389/09/15 1389/10/02
واگذاری توسعه و بازسازی شبکه آب شهر 1389/09/14 1389/10/01
واگذاری عملیات مربوط به طرح افزایش قدرت ایستگاه پمپاژ 1389/09/14 1389/09/23
واگذاری اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب 1389/09/14 1389/09/27
واگذاری خط انتقال اب از سد 1389/09/11 1389/09/29
واگذاری عملیات مربوط به اصلاح و توسعه شبکه آب 1389/09/10 1389/09/19
واگذاری عملیات مربوط به اصلاح و توسعه شبکه آب 1389/09/10 1389/09/19
واگذاری اصلاح و توسعه شبکه آب مسکن 1389/09/10 1389/09/28
واگذاری شبکه جمع آوری فاضلاب 1389/09/10 1389/09/28
واگذاری اصلاح و توسعه شبکه آب مسکن 1389/09/10 1389/09/28
صفحه 231 از 250