مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری توسعه بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر 1390/04/13 1390/04/28
خرید شیر پروانه ای چدن - سه راهی سر فلنج فولادی و... 1390/04/13 1390/04/22
واگذاری عملیات مربوط به نصب انشعاب آب وتعویض کنتورهای خراب و استانداردسازی انشعابات 1390/04/08 1390/04/17
واگذاری عملیات مربوط به نصب انشعاب آب و تعویض و تست کنتور و ... 1390/04/08 1390/04/17
خرید الکتروپمپ WKL150/3a 1390/04/08 1390/04/17
واگذاری عملیات مربوط به نصب انشعابات و توسعه شبکه فاضلاب امور آب و فاضلاب 1390/04/07 1390/04/16
واگذاری عملیات مربوط به نگهداری شبکه فاضلاب 1390/04/07 1390/04/16
واگذاری عملیات مربوط به تامین تعدادی خودروی سواری و عملیاتی 1390/04/07 1390/04/16
خرید لوله فولادی 300 میلی متری پوشش دار 1390/04/07 1390/04/16
واگذاری عملیات مربوط به تعویض کنتورهای خراب مشترکین در شهرها 1390/04/06 1390/04/15
صفحه 232 از 270