مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات مربوط به نصب انشعاب و توسعه شبکه فاضلاب 1389/07/24 1389/08/03
واگذاری احداث مخزن 200 مترمکعبی 1389/07/19 1389/08/02
واگذاری عملیات مربوط به نصب شیر فلکه و .... 1389/07/19 1389/07/28
واگذاری عملیات مربوط به بهره برداری و نگهداری شبکه و تاسیسات آب و فاضلاب 1389/07/18 1389/07/27
عملیات مربوط به تکثیر و صحافی و چاپ نقشه ها و نامه ها و اسناد و مدارک 1389/07/18 1389/07/27
واگذاری عملیات مربوط به نصب انشعاب فاضلاب 1389/07/18 1389/07/27
واگذاری عملیات مربوط به توسعه شبکه فاضلاب 1389/07/14 1389/07/15
واگذاری عملیات مربوط به نصب انشعاب و نگهداری شبکه فاضلاب 1389/07/14 1389/07/19
واگذاری شبکه جمع آوری فاضلاب 1389/07/14 1389/07/21
واگذاری عملیات مربوط به تجمیعی بهره برداری آب و اصلاح و تصادفات شبکه آب 1389/07/08 1389/07/17
صفحه 234 از 250