مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات مربوط به بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه 1389/07/06 1389/07/15
واگذاری عملیات مربوط به عملیات امداد حوادث آب 1389/07/06 1389/07/15
واگذاری عملیات مربوط به توسعه شبکه فاضلاب 1389/07/06 1389/07/15
واگذاری عملیات مربوط به نصب شیر فلکه و ... 1389/07/06 1389/07/15
واگذاری عملیات مربوط به تکثیر و صحافی و چاپ نقشه ها 1389/06/31 1389/07/09
واگذاری عملیات مربوط به خدمات تنظیفی و پشتیبانی امور آب 1389/06/30 1389/07/08
واگذاری احداث شبکه جمع آوری فاضلاب 1389/06/30 1389/07/15
واگذاری عملیات مربوط به احداث ساختمان اداری آب و فاضلاب 1389/06/29 1389/07/07
واگذاری عملیات مربوط به تجمیعی بهره برداری آب و اصلاح و تصادفات شبکه آب 1389/06/28 1389/07/06
خرید کنتور یک دوم 1389/06/27 1389/07/05
صفحه 235 از 250