مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید لوله پلی اتیلن دوجداره - واشر مانشون پلی اتیلن 1398/04/06 رجوع به آگهی
عملیات مربوط به عملیات بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب منطقه 1398/04/06 رجوع به آگهی
خرید لوله پلی اتیلن دوجداره - واشر مانشون پلی اتیلن ـ و... 1398/04/05 رجوع به آگهی
پر کلرین به تعداد 50000 کیلو 1398/04/05 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب منطقه و مراقبت، نگهداری و نگهبانی از تاسیسات قرائ... 1398/04/05 رجوع به آگهی
لوله پلی اتیلن pn=16 400 به تعداد 4000 متر - لوله پلی اتیلن pn=10 400 به تعداد 3000 متر 1398/04/05 رجوع به آگهی
تهیه قطعات و مصالح و تعمیرات و رفع نقصهای الکتروموتورها و پمپهای شناور موجود 1398/04/04 1398/04/09
لوله چدن داکتیل 400 با واشر به مقدار 3200 متر -لوله چدن داکتیل 700 با واشر به مقدار 1000 متر 1398/04/01 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات مربوط به نگهداری، بهره برداری و مراقبت از تاسیسات آب و قرائت کنتور 1398/03/27 رجوع به آگهی
عملیات مربوط به توسعه ساختمان آزمایشگاه آب استان از محل اعتبارات غیر عمرانی 1398/03/27 رجوع به آگهی
صفحه 3 از 237