مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
نگهداری از شبکه فاضلاب، تصفیه خانه فاضلاب و اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب شهر 1398/05/19 رجوع به آگهی
انجام خدمات نگهداری کامپیوتر و تجهیزات مرتبط 1398/05/16 1398/05/20
واگذاری عملیات مربوط به احداث مخزن 1000 مترمکعبی منظر به همراه شیرخانه مربوطه 1398/05/14 رجوع به آگهی
نگهداری - بهره برداری و مراقبت از تاسیسات آب و قرائت کنتور - خرید لوله های پلی اتیلن 90-110-160-200... 1398/05/13 1398/05/19
واگذاری عملیات مربوط به احداث مخزن 1000 مترمکعبی منظر به همراه شیرخانه مربوطه 1398/05/13 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات مربوط به احداث مخزن 10000 مترمکعبی مرتفع 1398/05/13 رجوع به آگهی
اجرای دیوار حائل ساختمان اداری آب و فاضلاب 1398/05/12 1398/05/17
عملیات مربوط به دیوارکشی محوطه و بهسازی چاهها 1398/05/08 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات مربوط به قرائت کنتور و پخش قبوض آب مشترکین 1398/05/08 رجوع به آگهی
عملیات مربوط به دیوارکشی محوطه و بهسازی چاهها 1398/05/07 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 242