مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید خدمات مشاوره مربوط به مطالعات مرحله سوم نظارت عالیه و کارگاهی طرح شبکه جمع آوری و خط انتقال فاض... 1398/04/23 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات مربوط به ویدئومتری و شستشو و رفع موانع شبکه فاضلاب 1398/04/22 رجوع به آگهی
خرید خدمات مشاوره مربوط به مطالعات مرحله سوم نظارت عالیه و کارگاهی طرح شبکه جمع آوری و خط انتقال فاض... 1398/04/22 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات مربوطه به عملیات نگهداری شبکه، اصلاح و توسعه و نصب انشعاب فاضلاب 1398/04/22 رجوع به آگهی
عملیات مربوط به عملیات نگهداری و اصلاح و توسعه شبکه اب منطقه 1398/04/19 رجوع به آگهی
خرید کنتور معمولی 1/2 1398/04/19 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات مربوط به نگهداری از شبکه فاضلاب، تصفیه خانه فاضلاب و اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب شهر 1398/04/19 رجوع به آگهی
عملیات مربوط به عملیات نگهداری و اصلاح و توسعه شبکه اب منطقه 1398/04/18 رجوع به آگهی
خرید کنتور معمولی 1/2 1398/04/18 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات مربوط به نگهداری از شبکه فاضلاب، تصفیه خانه فاضلاب و اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب 1398/04/18 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 242