مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات مربوط به بهره برداری و نگهداری از شبکه فاضلاب مدرن، تصفیه خانه فاضلاب، اصلاح و توسعه... 1398/01/26 رجوع به آگهی
خرید لوله داکتیل 700 و واشر سرلوله 700 1398/01/26 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات مربوط به نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آبرسانی، مراقبت از چاه ها و مخازن و ایستگاه... 1398/01/26 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات مربوط به امور خدماتی و پشتیبانی و کارگر یدی شهرها 1398/01/20 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات مربوط به: انتخاب مشاور بازنگری مطالعات مرحله اول، مطالعات مراحل دوم و سوم باقیمانده ط... 1398/01/20 1398/01/24
واگذاری انتخاب مشاور بازنگری مطالعات مرحله اول، مطالعات مراحل دوم و سوم باقیمانده طرح شبکه جمع آوری... 1398/01/20 1398/01/24
واگذاری عملیات مربوط به: خدمات مشاوره مطالعات مرحله شناخت و مطالعات مراحل اول و دوم ارزیابی نشت مخاز... 1398/01/20 1398/01/24
خدمات مشاوره مطالعات مرحله شناخت و مطالعات مراحل اول و دوم ارزیابی نشت مخازن، ارائه راهکارهای آب بند... 1398/01/20 1398/01/24
واگذاری عملیات مربوط به امور خدماتی و پشتیبانی و کارگر یدی شهرها 1398/01/20 1398/01/25
واگذاری عملیات مربوط به تولید و آبرسانی شهرها و نگهداری شبکه آب و اصلاح شبکه و قرائت کنتور و پخش قبو... 1398/01/20 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 234