مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تهیه کلیه تجهیزات و مصالح ،حمل، نصب و اجرای عملیات ایمنی سازی و همجواری (خط کشی نصب بازتاب و... 1398/11/01 1398/11/10
عملیات اجرای شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب 1398/10/29 1398/11/05
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای اجرای عملیات شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب 1398/10/28 1398/11/05
عملیات اجرای شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب 1398/10/28 1398/11/05
خرید ( طراحی و ساخت) دو دستگاه اتوترانسفورماتور ترکشن قطار برقی MVA70 با ولتاژ KV/2*25KV230 و TAP CH... 1398/10/24 1398/10/30
تهیه، حمل، نصب و اجرای تجهیزات تونل های ( سیستم های تهویه، اعلام و اطفاءحریق ، زهکشی و تامین توان )... 1398/10/24 1398/10/30
تهیه، حمل، نصب و اجرای تجهیزات تونل های ( سیستم های تهویه، اعلام و اطفاءحریق ، زهکشی و تامین توان )... 1398/10/23 رجوع به آگهی
به منظور تهیه، حمل ، نصب و اجرای تجهیزات تونلهای (سیستم های تهویه ، اعلام و اطفاء حریق ، زهکشی و تام... 1398/10/23 1398/10/30
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید (طراحی وساخت ) دو دستگاه ترانسفورماتور ترکشن قطاربرقی 1398/10/23 1398/10/30
خرید ( طراحی و ساخت) دو دستگاه اتوترانسفورماتور ترکشن قطار برقی MVA70 با ولتاژ KV/2*25KV230 و TAP CH... 1398/10/23 1398/10/30
صفحه 1 از 37