مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای رنگ نمای پروژه 608 واحدی مسکن 1400/10/27 1400/11/04
مناقصه به منظور انتخاب پیمانکار برای اجرای رنگ نمای پروژه 608 واحدی مسکن مهر 1400/10/26 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات نگهداری ، تعمیر روسازی و ابنیه خط از کل پروژه قطار برقی 1400/10/02 1400/10/11
مناقصه انجام خدمات نگهبانی، حفاظت و حراست از پروژه قطار برقی 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات نگهداری، تعمیرروسازی و ابنیه خط از کل پروژه قطار برقی 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات نگهبانی ،حفاظت و حراست 1400/10/02 1400/10/11
مناقصه واگذاری انجام خدمات نگهبانی، حفاظت و حراست از پروژه قطار برقی 1400/09/30 1400/10/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای برون سپاری امور خدماتی 1400/09/14 1400/09/18
مناقصه برون سپاری امور خدماتی شرکت عمران 1400/09/14 رجوع به آگهی
مناقصه برون سپاری امور خدماتی 1400/09/10 1400/09/22
مناقصه واگذاری برون سپاری امور خدماتی 1400/09/10 1400/09/22
مناقصه اجرای رنگ نمای پروژه 1400/09/08 1400/09/14
مناقصه واگذاری به منظور انتخاب پیمانکار برای اجرای رنگ نمای 1400/09/06 1400/09/14
مناقصه انتخاب پیمانکار برای اجرای رنگ نمای پروژه 608 واحدی مسکن 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه اصلاح هندسی 15 نقطه منتخب شهر 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه اصلاح هندسی 1400/08/30 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پروژه اصلاح هندسی 1400/08/29 1400/09/08
مناقصه اجرای پروژه اصلاح هندسی 15 نقطه منتخب شهر 1400/08/28 1400/09/08
مناقصه اجرای پروژه اصلاح هندسی 15 نقطه منتخب شهر 1400/08/26 1400/09/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار جهت اجرای ساخت خانه عالم و پایگاه بسیج و تجاری مساجد ده گانه واقع در شهر جدید هشتگرد 1400/07/08 1400/07/17
صفحه 1 از 37