مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5990310 مناقصه انتخاب کارگزار ساماندهی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن 1401/09/07 1401/09/16
5985002 مناقصه انتخاب کارگزار - ساماندهی متقاضیان طرح نهضت ملی 1401/09/06 1401/09/16
5976591 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خدمات نگهبانی و حفاظت از پروژه 1401/09/02 1401/09/12
5975646 مناقصه انجام خدمات نگهبانی و حفاظت از پروژه قطار برقی 1401/09/02 1401/09/12
5956180 مناقصه ایاب و ذهاب درون شهری و برون شهری 1401/08/26 1401/08/30
5948084 مناقصه انتخاب مشاور کارفرما جهت نظارت بر پروژه های طرح اقدام و نهضت ملی مسکن 1401/08/24 1401/09/02
5947434 مناقصه خدمات ایاب ذهاب درون شهری و برون شهری 1401/08/23 1401/08/30
5944262 مناقصه ایاب و ذهاب درون شهری و برون شهری 1401/08/23 1401/08/30
5943624 مناقصه فراخوان انتخاب مشاور - کارفرما جهت نظارت بر پروژه های طرح اقدام و نهضت ملی مسکن 1401/08/23 1401/09/02
5938852 مناقصه ایاب و ذهاب درون شهری و برون شهری 1401/08/22 1401/08/30
5924131 مناقصه برون سپاری امور خدماتی 1401/08/17 1401/08/22
5917445 مناقصه برون سپاری امور خدماتی 1401/08/15 1401/08/22
5915961 مناقصه برون سپاری امورخدماتی شرکت 1401/08/15 1401/08/22
5765262 مناقصه انجام خدمات نگهداری ، تعمیر روسازی و ابنیه خط پروژه قطار برقی 1401/07/17 1401/07/21
5759171 مناقصه انجام خدمات نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خط پروژه قطار برقی 1401/07/14 1401/07/21
5689880 مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات شبکه برق بالاسری پست های atp/sp تجهیزات تونلها 1401/06/24 1401/07/02
5689868 مناقصه واگذاری عملیات احداث و نگهداری فضاهای سبز بلوارها میادین و پارک 1401/06/24 1401/07/02
5689802 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خدمات نگهداری و تعمیرات شبکه برق بالاسری ، پست های ATP/SP 1401/06/23 1401/07/02
5689790 مناقصه عملیات احداث و نگهداری فضاهای سبز بلوار ها،میادین و پارک 1401/06/23 1401/07/02
5689556 مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات شبکه برق بالاسری پست های atp/sp تجهیزات تونلها 1401/06/23 1401/07/02
صفحه 1 از 40