مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید انواع دکل - دریچه های کامپوزیتی - قطعات بتنی 1397/11/06 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات عمرانی سامانه های نظارت تصویری و عملیات عمرانی ارتباط چراغ های راهنمایی و رانندگی به... 1397/10/19 رجوع به آگهی
عملیات عمرانی توسعه زیرساخت ارتباطی 1397/10/19 رجوع به آگهی
خرید سامانه های نظارت تصویری و تجهیزات مربوطه 1397/10/18 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات عمرانی سامانه های نظارت تصویری و عملیات عمرانی سامانه های پلاک خوان و عملیات عمرانی چ... 1397/10/08 رجوع به آگهی
عملیات عمرانی توسعه زیرساخت ارتباطی 1397/10/08 رجوع به آگهی
خرید 14 دستگاه تابلوی پیام متغیر خبری به همراه تجهیزات مربوطه و خرید تجهیزات جهت نوسازی 6 دستگاه تاب... 1397/10/05 رجوع به آگهی
خرید 14 دستگاه تابلوی پیام متغیر خبری به همراه تجهیزات مربوطه ـ خرید تجهیزات جهت نوسازی 6 دستگاه تاب... 1397/09/24 رجوع به آگهی
واگذاری خرید 53 سامانه ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز و خرید 33 دستگاه دوربین پلاک خوان به همراه 33 دستگ... 1397/08/29 رجوع به آگهی
خرید دوربین پلاک خوان به همراه پروژکتور نور مرئی 1397/08/23 رجوع به آگهی
صفحه 3 از 40