مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خرید، نصب و نگهداری تجهیزات هوشمندسازی پارکینگ‌های طبقاتی 1388/06/09 1388/06/24
واگذاری تعمیر و نگهداری تجهیزات برقی و مکانیکی تونل 1388/06/01 1388/06/16
خرید دریچه آهنی و دریچه های بتن پلیمری برای حوضچه های بتن 1388/06/01 1388/06/16
خرید شمارنده زمان باقی مانده 1388/05/29 1388/06/15
خرید سرور و رک HP 1388/05/28 1388/06/08
خرید شمارنده زمان باقی مانده 1388/05/28 1388/06/13
خرید سرور و رک HP 1388/05/28 1388/06/08
خرید شمارنده زمان باقی مانده 1388/05/28 1388/06/12
واگذاری خرید، نصب و نگهداری تجهیزات هوشمندسازی پارکینگ‌های طبقاتی 1388/05/21 1388/06/05
واگذاری اجرای عملیات تعمیرو نگهداری 1388/05/14 1388/05/29
صفحه 39 از 44