مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری نگهداری و تعمیر سیستم های هوشمند حمل و نقل، توزیع برق، روشنایی، تهویه، اعلام و اطفاء حریق و... 1398/07/29 رجوع به آگهی
خرید سرورهای سیستم های نظارت تصویری 1398/07/22 رجوع به آگهی
واگذاری خرید اقلام سیستم روشنایی تونل های شهری 1398/07/20 رجوع به آگهی
خرید سرورهای سیستم های نظارت تصویری 1398/07/09 رجوع به آگهی
نگهداری و تعمیر سیستم های هوشمند حمل و نقل, توزیع برق, روشنایی تهویه, اعلام و اطفاء حریق و مراکز کنت... 1398/05/15 رجوع به آگهی
واگذاری نگهداری و تعمیر سیستم های هوشمند حمل و نقل، توزیع برق، روشنایی، تهویه، اعلام و اطفاء حریق و... 1398/05/12 رجوع به آگهی
واگذاری نگهداری و تعمیر سیستم های هوشمند حمل و نقل، توزیع برق، روشنایی، تهویه، اعلام و اطفا حریق و م... 1398/05/12 رجوع به آگهی
واگذاری خرید اقلام سیستم روشنایی تونل های شهری 1398/03/28 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات شبکه 1398/03/28 رجوع به آگهی
نگهداری و تعمیر سیستم های هوشمند حمل و نقل, توزیع برق, روشنایی تهویه, اعلام و اطفاء حریق و مراکز کنت... 1398/03/11 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 44