مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری نگهداری و تعمیر سیستم های هوشمند حمل و نقل، توزیع برق، روشنایی، تهویه، اعلام و اطفاء حریق و... 1397/04/23 رجوع به آگهی
عملیات تعمیر و نگهداری چراغ های راهنمایی برنامه پذیر شامل عملیات عمرانی ، برقی، مخابراتی 1397/04/23 رجوع به آگهی
تعمیر و نگهداری عمرانی و مخابراتی زیر ساخت های سیستم های ITS، تعمیر و نگهداری عمرانی و برقی دوربین... 1397/04/16 رجوع به آگهی
واگذاری تعمیر و نگهداری و بهره برداری از سامانه های پلاک خوان ثبت تردد و تخلف و تعمیر و نگهداری و به... 1397/04/05 رجوع به آگهی
واگذاری تعمیر و نگهداری تجهیزات بیسیم و بستر رادیویی FM و VOWLANE 1397/04/05 رجوع به آگهی
واگذاری تامین ، تعمیر و نگهداری تابلوهای متغیر خبری و تلویزیون های شهری 1397/04/05 رجوع به آگهی
عملیات تعمیر و نگهداری چراغ های راهنمایی هوشمند 1397/03/02 رجوع به آگهی
عملیات خدمات شهری 1397/02/25 رجوع به آگهی
نگهداری و تعمیر سیستم های هوشمند حمل و نقل, توزیع برق, تهویه, اعلام و اطفاء, حریق و مرکز کنترل تونل 1397/02/25 رجوع به آگهی
عملیات ایمنی کنترل ترافیک ، امداد و انسداد تونل 1397/02/25 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 40