مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید خدمات مشاور مطالعات امکان سنجی خطوط اکسپرس A و B مترو 1400/10/01 1400/10/07
مناقصه خرید خدمات مشاور مطالعات امکان سنجی خطوط اکسپرس A و B 1400/09/29 1400/10/07
مناقصه به منظور انجام خدمات مطالعات امکان سنجس خطوط اکسپرس A و B متروی تهران 1400/09/28 1400/10/07
مناقصه احداث و راه اندازی خطوط جدید مترو 1400/09/17 1400/09/23
مناقصه - خرید ۱۰۰۰۰ عدد انواع رولر step پله برقی - خرید باتری های ناوگان خط ۵ - تهیه مصالح مورد نیاز و اجرای سیستم روشنایی برای حصار پیرامونی پایانه 1400/09/15 1400/10/02
مناقصه سرمایه گذاری در احداث و راه اندازی خطوط جدید مترو 1400/08/23 1400/08/29
مناقصه خدمات مشاور جهت مطالعات تامین مالی پایدار برای توسعه متروی شهر را به روش QBs 1400/08/10 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات مشاور جهت مطالعات تامین مالی پایدار برای توسعه متروی شهر را به روش QBs 1400/08/09 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات مشاور جهت درآمد پایدار در مترو 1400/08/08 1400/08/15
مناقصه خرید خدمات مشاوره به روش کیفیت و قیمت QCBS جهت انجام خدمات مشاوره مطالعات مرحله اول و دوم طراحی تفصیلی ایستگاه ها و تونل 1400/07/22 1400/07/26
مناقصه خرید خدمات مشاوره به روش کیفیت و قیمت QCBS جهت انجام خدمات مشاوره مطالعات مرحله اول و دوم طراحی تفصیلی ایستگاه ها و تونل 1400/07/20 1400/07/26
مناقصه خدمات مطالعات مرحله اول و مطالعات مرحله دوم (تفصیلی)تونل غرب میدان دریاچه شهدای خلیج فارس 1400/07/19 1400/07/26
مناقصه به منظور انجام خدمات مطالعات مرحله اول و مطالعات مرحله دوم (تفصیلی) ایستگاههای فاز غربی خط 10متروی تهران 1400/07/19 1400/07/26
مناقصه به منظور انجام خدمات مطالعات مرحله اول و مطالعات مرحله دوم (تفصیلی) ایستگاههای فاز غربی خط 10 متروی تهران 1400/07/19 1400/07/26
مناقصه به منظور انجام خدمات مطالعات مرحله اول و مطالعات مرحله دوم (تفصیلی) ایستگاههای فاز غربی خط 10 متروی تهران 1400/07/19 1400/07/26
مناقصه مطالعات مرحله اول و مطالعات مرحله دوم (تفصیلی) ایستگاههای فاز غربی خط 10 متروی تهران 1400/07/19 1400/07/26
مناقصه واگذاری احداث ایستگاه G3 و گالری ارتباطی به ایستگاه K2 در خط ۳ 1400/07/01 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات مشاور جهت مطالعات بهینه سازی و یکپارچه سازی پایانه های مترو 1400/06/31 1400/07/07
مناقصه احداث ایستگاه G3 و گالری ارتباطی به ایستگاه K2 در خط ۳ 1400/06/29 1400/07/07
مناقصه واگذاری خدمات مشاور جهت مطالعات بهینه سازی و یکپارچه سازی پایانه های مترو 1400/06/29 1400/07/07
صفحه 1 از 15