مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5845585 مناقصه طرح و ساخت شبکه آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سد 1401/08/02 1401/08/07
5842891 مناقصه طرح و ساخت شبکه آبیاری و زهکشی اراضی 1401/08/01 1401/08/07
5841215 مناقصه طرح و ساخت شبکه آبیاری و زهکشی سد 1401/08/01 1401/08/07
5608298 مناقصه انجام امور خدماتی و تنظیفات شامل نظافت، سرایداری، آبدارخانه، تاسیساتی، فنی و ، و سایر امور محوله 1401/05/31 1401/06/05
5604522 مناقصه انجام امور خدماتی و تنظیفات شامل نظافت ، سرایداری ، آبدارخانه، تاسیساتی ، فنی و ، و سایر امور محوله 1401/05/30 1401/06/05
5602798 مناقصه واگذاری فعالیت های تصدی گری امور اراضی 1401/05/30 1401/06/03
5595452 مناقصه واگذاری فعالیت های تصدی گری مدیریت امور اراضی در حوزه حفظ کاربری 1401/05/27 1401/06/03
5592934 مناقصه واگذاری فعالیت های تصدی گری امور اراضی 1401/05/26 1401/06/03
5443948 مناقصه واگذاری فعالیت های تصدی گری امور اراضی 1401/04/15 1401/04/22
5439686 مناقصه واگذاری فعالیت های تصدی گری امور اراضی 1401/04/14 1401/04/22
5261748 مناقصه واکشی اطلاعات پرونده های امور اراضی و بررسی و رفع نواقص و تکمیل اطلاعات و استخراج آمار از پرونده ها 1401/03/09 1401/03/12
5123351 مناقصه احداث شبکه فرعی آبیاری 1401/02/06 1401/02/07
5119034 مناقصه احداث شبکه فرعی آبیاری 1401/02/05 1401/02/07
5119017 مناقصه احداث شبکه فرعی آبیاری 1401/02/05 1401/02/07
5108054 مناقصه حمایت از توسعه کشت گیاهان دارویی و باغات دیم در اراضی شیبدار جهت خرید نهاده های تکثیری و احداث سامانه های آبگیر 1401/01/31 1401/01/31
5107771 مناقصه خرید نهاده های تکثیری و احداث سامانه های آبگیر 1401/01/31 1401/01/31
5038424 مناقصه اجرای عملیات شبکه فرعی ابیاری و زهکشی اراضی 1401/01/16 1401/01/17
5038048 مناقصه اجرای عملیات شبکه فرعی ابیاری و زهکشی اراضی 1401/01/16 1401/01/17
5037821 مناقصه واگذاری انجام امور خدماتی و تنظیفات شامل نظافت، سرایداری، آبدارخانه، تاسیساتی، فنی و، و سایر امور محوله در سطح استان 1401/01/16 1401/01/17
5036790 مناقصه اجرای عملیات شبکه فرعی آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سد 1401/01/16 1401/01/17
صفحه 1 از 84