مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای عملیات ساختمان شبکه فرعی آبیاری و زهکشی اراضی 1398/11/29 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث شبکه ابیاری و زهکشی شهرستان اقلید مناقصه 20-98 1398/11/29 1398/12/03
اجرای عملیات ساختمان شبکه فرعی آبیاری و زهکشی اراضی 1398/11/28 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای عملیات احداث شبکه فرعی آبیاری مسیرهای سه گانه 1398/11/27 1398/12/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات شبکه فرعی ابیاری مسیرهای سه گانه شهرستان بوانات مناقصه 19-98 1398/11/27 1398/12/01
واگذاری اجرای عملیات احداث شبکه فرعی آبیاری مسیرهای سه گانه 1398/11/26 1398/12/01
احداث شبکه آبیاری مسیرهای سه گانه 1398/10/12 1398/10/16
واگذاری اجرای عملیات ساختمان شبکه فرعی آبیاری مسیرهای سه گانه 1398/10/11 1398/10/16
احداث شبکه آبیاری مسیرهای سه گانه 1398/10/11 1398/10/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات ساختمان شبکه فرعی آبیاری مسیرهای سه گانه (دشت مرغاب، قاضیان و... 1398/10/11 1398/10/16
صفحه 1 از 153