مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری راهبری ارائه خدمات عمومی 1397/05/14 رجوع به آگهی
واگذاری راهبری ارائه خدمات عمومی 1397/04/14 رجوع به آگهی
واگذاری راهبری ارائه خدمات عمومی 1396/04/26 رجوع به آگهی
واگذاری راهبری ارائه خدمات عمومی را با تامین و به کارگیری حدود پنجاه نفر و... 1396/03/22 رجوع به آگهی
به کارگیری حدود 50 نفر نیروی کار 1395/03/24 رجوع به آگهی
راهبری ارائه خدمات عمومی 1395/02/27 رجوع به آگهی
راهبری ارائه خدمات عمومی را با تامین 1394/03/09 1394/03/11
واگذاری راهبری ارائه خدمات عمومی 1394/02/14 1394/02/16
واگذاری طراحی و خرید دو دستگاه چیلر تراکمی 1394/01/23 1394/01/25
واگذاری طراحی و خرید دو دستگاه چیلر تراکمی 1394/01/22 1394/01/25
صفحه 1 از 3