مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات مربوط به امورات فضای سبز شهری 1398/04/15 1398/04/22
واگذاری عملیات مربوط به امورات فضای سبز شهری 1398/04/05 1398/04/11
واگذاری عملیات اجرایی کارهای عمرانی تهیه و اجرای پلاک بتنی پرسی پیاده رو و سنگ فرش در معابر شهری شام... 1398/03/25 1398/03/30
تهیه و اجرای جدول گذاری معابر و کوچه های شهری شامل تخریب وضع موجود و پی کنی، زیرسازی و نصب جدول و قا... 1398/03/25 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات اجرایی کارهای عمرانی را در سال 98 1398/03/25 1398/03/30
واگذاری عملیات مربوط به امورات فضای سبز شهری 1398/03/21 1398/03/28
آسفالت معابر شهری 1398/03/20 1398/03/20
واگذاری عملیات رفت و روب ، تنظیف شهری و جمع آوری و حمل و دفع زباله های شهری 1398/03/11 1398/03/20
واگذاری عملیات مربوط به امورات فضای سبز شهری 1398/03/08 رجوع به آگهی
تهیه مصالح و اجرای دیواره با مصالح شامل:پی کنی(مترمکعب) و پی سازی با سنگ لاشه (مترمکعب) و احداث دیوا... 1398/03/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 14